Korkein oikeus: Kailajärven WinCapita-tuomio jää lopulliseksi

Korkein oikeus ei muuttanut Hannu Kailajärven hovioikeudessa saamaa 5 vuoden ehdotonta vankeustuomiota törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta.

Kotimaa
Hannu Kailajärvi hovioikeudessa.
Hannu Kailajärvi hovioikeudessa Helsingissä lokakuussa 2012.Markku Ulander / Lehtikuva

Korkein oikeus (KKO) on saanut päätökseen Suomen suurimmaksi kuvaillun petos- ja rahankeräysjutun käsittelyn. KKO ei muuttanut hovioikeuden WinCapita-jutussa antamaa tuomiota.

WinCapita-jutun päähahmo Hannu Kailajärvi sai vuosi sitten helmikuussa hovioikeudesta viiden vuoden ehdottoman vankeustuomion. Rikosnimikkeinä olivat törkeä petos ja rahankeräysrikos.

Samassa yhteydessä Kailajärven entinen naisystävä tuomittiin avunannosta kyseisiin tekoihin yhden vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Korkein oikeus antoi jutussa heinäkuussa valitusluvan siltä osin kuin se koski rahankeräysrikosta. Törkeätä petosta koskeva tuomio sen sijaan jäi pysyväksi.

Pyramidipeli kovensi paheksuttavuutta

KKO:ssa oli nyt siis arvioitavana ainoastaan rahankeräysrikos.

KKO:n mukaan rahankeräysten järjestäminen missä tahansa tarkoituksessa pyramidipelin muodossa oli ollut tekoaikana rangaistavaa. Tällaisen teon rangaistavuus oli KKO:n mukaan käynyt säännöksistä ilmi selvästi ja yksiselitteisesti. Näin ollen teosta oli tuomittava rangaistus.

Kailajärvi ei ollut myöskään voinut erehtyä pitämään menettelyään sallittuna, kuten hän itse oli valituksessaan esittänyt.

KKO:n mukaan periaatteessa lähtökohtana asiassa voitiin pitää sitä, että rahankeräysrikos sisältyy ankarammin rangaistavaan törkeään petokseen. KKO kuitenkin painotti pyramidipelin muodossa toimeenpantavan rahankeräysrikoksen erityistä luonnetta. Ominaista on, että peli etenee toisilleen läheisten piirissä, laajenee nopeasti ja aiheuttaa pyramidin kaatuessa paitsi taloudellisia myös sosiaalisia vahinkoja.

Näistä syistä Kailajärvi tuli tuomita myös rahankeräysrikoksesta, eikä ainoastaan törkeästä petoksesta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu syntyi äänin 3-2. Kaksi oikeusneuvosta olisi hylännyt syytteen rahankeräysrikoksesta ja avunannosta siihen.

Maakunnissa vireillä lukuisia rikos- ja korvausjuttuja

WinCapita-jutun päähaaran hovioikeustuomion jälkeen ympäri maata alkoi lukuisten alueellisten WinCapita-juttujen kierros. Vireillä on sekä rikosjuttuja että pelkkiä menettämisseuraamusjuttuja.

Rikosjutuissa syytteitä on nostettu samoilla perusteilla ja nimikkeillä kuin Hannu Kailajärvelle - törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta.

Menettämisseuraamusjutuissa taas syyttäjä vaatii WinCapitaan sijoittaneilta heidän saamiaan voittoja rikoksella saatuna hyötynä valtiolle menetettäväksi. Tätä osaa sijoittajista ei siis syytetä rikoksesta.

Maakuntajutut ovat vielä pahasti kesken. Korkeimmassa oikeudessa on parhaillaan vireillä kolme menettämisseuraamusjuttua. Yhtään maakunnallista rikosjuttua korkeimpaan oikeuteen saakka ei ole vielä ehtinyt.