Viranomaiset tutkivat Suomen hiusvärimarkkinointia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittävät laajaa epäilyä, jonka mukaan Suomessa yleisesti käytettävien hapetevärien markkinointi olisi harhaanjohtavaa ja terveydelle vaarallista. Hiusvärien maahantuojat ja valmistajat pitävät markkinointiaan lainmukaisena. Suomen viranomaisten myöhemmin ilmoitettava kanta heijastuu kaikkiin EU-maihin.

Kotimaa
Kampaaja värjää hiuksia
Yle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto selvittävät epäilyä harhaanjohtavasta ja kuluttajien terveydelle haitallisesta hiusvärien mainonnasta. Viranomaisille tehty laaja ilmoitus koskee yhteensä 30:tä Suomessa myytävää hiusväriä ja niiden 15 valmistajaa sekä maahantuojaa.

Käytännössä ilmoitus koskee kaikkia kampaamoissa yleisesti käytettäviä sekä kaupoissa myytäviä hapetevärejä, ja päätöksellään viranomaiset linjaavat paitsi Suomen, myös muiden EU-maiden hiusvärimarkkinointia.

Viranomaisten tutkittavana on sekä kansainvälisten kosmetiikkajättien että suomalaisten valmistajien tuotteiden markkinointimateriaali. Lisäksi viranomaisia on pyydetty selvittämään muutaman suomalaisten ekokaupan markkinointia.

Viranomaisille epäilyn harhaanjohtavasta mainonnasta esittivät kampaajille turvallisia työskentelyolosuhteita ajava kampaamoyrittäjä Johanna Ahlberg ja kemikaaliasioista kirjoittava bloggaaja ja kemiantekniikan diplomi-insinööri Anja Nystén. He epäilevät ilmoituksessaan mainittujen yritysten markkinoivan hiusvärejä lainvastaisesti, koska markkinointimateriaaleissa vähätellään ja piilotellaan hiusvärien haitallisten aineiden vaikutuksia.

Lisäksi värejä markkinoidaan "allergiaystävällisinä", vaikka ne ilmoittajien mukaan sisältävät terveydelle vaarallisia ainesosia. Suomessa on uutisoitu hiusvärien aiheuttamista allergisista reaktioista, joista osa on ollut vakavia.

Epäily: Mainonnassa vältetään herkistävistä aineista kertomista

Ahlberg ja Nystén pitävät harhaanjohtavana, että useat valmistajat eivät hiusvärien mainonnassa kerro niiden sisältävän erittäin herkistävän väriaineen parafenyleenidiamiinin PPD:n sukulaisaineita, mahdollisesti jopa PPD:tä sekä muita herkistäviä kemikaaleja.

Sen sijaan useissa mainoksissa todetaan esimerkiksi, että "tuotteet eivät sisällä PPD:tä", mikä herättää väreistä turvallista mielikuvaa. Osaa tuotteista myös mainostetaan "luonnonmukaisina" ja "ekosertifioituina", vaikka ne sisältäisivät synteettisiä, herkistäviä aineita.

Kampaamoyrittäjä Johanna Ahlbergin mukaan allergiaa aiheuttavat erityisesti hapetevärit, joita ovat lähes kaikki marketeissa myytävät ja kampaamoissa käytettävät hiusvärit.

– Tutkimusten mukaan on olemassa vahva epäily, jonka mukaan kemikaalit saattaa aiheuttaa jopa allergiaa vakavampiakin terveysongelmia. Siksi kyseessä on vaarallinen kemikaali, jota ei missään nimessä saa antaa kuluttajan vapaaseen käyttöön, sanoo Ahlberg.

Huomio myös kampaajien turvallisuuteen

Viranomaisilmoituksella Ahlberg haluaa kiinnittää huomiota myös kampaajien turvallisuuteen. Tukesin suosituksen mukaan hapetevärille saa altistua kuuden viikon välein 30 minuutin ajan, mutta kampaajat altistuvat väreille jatkuvasti.

Kaikki kampaajat eivät myöskään osaa laittaa asiakkailleen värejä turvallisesti, ja värien maahantuojat vähättelevät terveysriskejä kampaajien koulutuksissa. Ahlbergin mukaan eräässä koulutuksessa maahantuoja mainosti hiusväriä niin turvalliseksi, että "sitä voi syödä".

– Kampaajien ja kuluttajien turvallisuuden takia tilanteeseen on tultava muutos. Vaaralliset hiusvärit on vedettävä pois kuluttajakaupasta, ja kampaajat on koulutettava turvalliseen värjäämiseen. Oikein tehtynä hiusten värjääminen on turvallista, Ahlberg sanoo. Hänen mukaansa kampaajat tarvitsevat turvallisuuskortin puolueettomasti.

Valmistajia muistutettu aiemminkin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Katri Väänäsen mukaan virasto selvittää yhteistyössä kuluttajatuotteiden turvallisuudesta vastaavan Tukesin kanssa, onko tuotteiden markkinointi lainvastaista. Sen jälkeen päätetään, mihin toimenpiteisiin epäily mahdollisesti johtaa.

Yleensä Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää yrityksiltä selvitystä, jos se löytää mainonnasta huomautettavaa. Jos markkinointi rikkoo kuluttajansuojalakia, yrityksiä pyydetään muuttamaan markkinointiaan. Yrityksen ollessa eri mieltä kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tapaus voidaan viedä markkinaoikeuteen.

Virastoon on aiemminkin ilmoitettu yksittäisistä tapauksista, joissa hiusvärivalmistajia on epäilty harhaanjohtavasta mainonnasta. Virasto on lähettänyt yrityksille ohjaavan tietoiskun markkinoinnin lainmukaisuudesta, mutta se ei Väänäsen mukaan ole johtanut suuriin muutoksiin.

Nysténin ja Ahlbergin ilmoitus on Väänäsen mukaan tavallista laajempi.

Kuluttajan ymmärrettävä mainontaa

Myös kosmeettisten tuotteiden valvonnasta vastaava Tukes perehtyy markkinointiväittämien lainmukaisuuteen kevään ja kesän aikana. Asiasta säädetään Euroopan unionin kosmetiikka-asetuksessa ja viime kesänä voimaan tullessa, entistä täsmällisemmässä EU-komitean asetuksessa.

Kaikille EU-maille samanlaisen lain mukaan markkinointiväitteiden pitää sisältää tietoja, joiden perusteella "keskiverto kuluttaja" voi tehdä valistuneen valinnan tuotteen ostamisest, eikä kosmetiikkatuotteiden mainonnassa ei saa käyttää tekstiä, symboleja tai kuvia, jotka yhdistävät tuotteisiin ominaisuuksia, joita niillä ei ole.

Keskiverrolla kuluttajalla tarkoitetaan "valistunutta ja kohtuullisen tarkkaavaista" käyttäjää.

Selvitys EU-tasolle

Koska lainsäädäntö on sama kaikissa EU-maissa, asiasta aiotaan käydä keskustelua myös EU-tasolla, sanoo Tukesin kemikaalien markkinavalvonnan ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen.

– Suomen kannanotto voi heijastua kaikille maille yhteisen lainsäädännön myötä myös muihin EU-maihin, Lahtinen sanoo.

Samoin kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto, myös Tukes pyytää yleensä yrityksiltä selvitystä, jos se löytää mainonnasta turvallisuuden kannalta huomautettavaa. Jos markkinointi rikkoo kosmetiikkalainsäädäntöä, yrityksiä pyydetään muuttamaan markkinointiaan.

Jos yritys on eri mieltä Tukesin kanssa, tapaus voidaan viedä hallinto-oikeuteen.

Kosmetiikkayhtiöt: Markkinointi on lainmukaista

Yle Uutiset kysyi kolmelta selvityspyynnössä mainitulta kansainväliseltä kosmetiikkayhtiöltä ja yhdeltä suomalaisvalmistajalta kommentit epäillystä harhaanjohtavasta markkinoinnista. Kysymyksiin vastasi yhteensä kolme yritystä.

Kaikkien kolmen yrityksen vastausten sisältö oli sama: "yhtiöiden hiusvärien markkinointiviestintä on EU:n kosmetiikkalainsäädännön ja Suomen lakien mukaista". Tätä väitettä he eivät perustelleet tarkemmin.

Yksi yhtiö kertoi, että sen hiusvärit sisältävät ainesosia, jotka voivat olla joillekin allergisoivia.