Talvivaaran viime vuosi odotetun heikko – paremmalta näyttää

Viime vuosi oli Talvivaaralle odotetun heikko. Uusi vuosi on lähtenyt paremmin käyntiin rahoitusongelmista huolimatta. Yhtiö joutuu alaskirjaamaan yli 80 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia.

talous
Talvivaaran kipsisakka-altaita, taustalla uraanilaitos
Heikki Rönty / Yle

Vuoden 2013 helmikuussa yhtiö arvioi koko vuoden nikkelin tuotannon olevan noin 18000 tonnia ja sinkin tuotannon noin 39 000 tonnia. Toukokuussa yhtiö luopui ennustamasta lainkaan nikkelituotantoa. Syyskuuhun mennessä vuoden nikkelintuotanto oli 7 103 tonnia ja 13 239 tonnia sinkkiä. Heikon tuotannon taustalla olivat useat kipsisakka-altaan vuodot ja vaikea vesitilanne, joka hyydytti liuotuskasojen toiminnan.

Loka-joulukuussa nikkelin tuotanto oli 1 559 tonnia ja sinkin tuotanto 4 179 tonnia, eli koko vuoden tuotano jäi nikkelin osalta 8 662 tonniin ja sinkissä 17 251 tonniin.

Marras-joulukuussa yhtiö seisautti metallien talteenottolaitoksen neljäksi viikokis, koska tuotantoliuos laimeni niin paljon, että tuotanto oli kannattamatonta. Marraskuussa malmien louhinta ja kasaus keskeytettiin, koska yhtiöltä loppuivat rahat.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ja sen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo hakivat yrityssaneerausta marraskuussa ja yrityssaneerausmenettelyt alkoivat yhtiöissä marras-joulukuussa.

Tämän vuoden puolella nikkelin tuotanto 2 047 tonnia ja sinkin tuotanto 3 638 tonnia 27. helmikuuta mennessä. Malmin louhinta ja materiaalin käsittely pysyvät keskeytettynä, kunnes jatkorahoitus on varmistettu.

Vanhojen kasojen elvyttämisyritykset eivät kannattaneet

Tuotantoliuoksen nikkelipitoisuus on noussut marraskuun 0,7 grammasta per litra tasosta noin 1,5 - 1,6 grammaan per litra. Vuoden 2013 talveen verrattuna myös liuoksen lämpötila on pysynyt korkeammalla. 2013 talvella lämpötila laski 6 celsiusasteesen, tänä vuonna alimmat lämpötilat ovat pysyneet yli 20 asteessa.

Yhtiön mukaan kaksi tuoreinta liuotuskasaaa toimivat hyvin, mutta kaksi vuodesta 2012 lähtien kastumisen takai heikkoa kasaa eivät ole toipuneet. Kastuneiden kasojen elvyttämisyritykset eivät ole toimineet niin hyvin, että aiheutuneet kustannukset olisi peittyneet. Yhtiö aikoo siirtää kastuneet kasat sekundäärilioutusalueelle heti, kun siihen löytyy rahaa. Kasoista arvioidaan saatavan merkittävästi malmia irti uudelleenkasauksen jälkeen.

Louhinnan uudelleenaloittaminen on suunnitelmissa kesäkuussa, mikäli rahaa on saatu järjestettyä.

Yhtiö ei anna kuluvalle vuodelle tuotantoennustetta, koska rahoitusratkaisua ja sen mukaista tuotantosuunnitelmaa ei toistaiseksi ole.

Nikkelin ja dollarin hinta vaikeuttivat taloutta

Nikkelin ylitarjonta laski nikkelin tonnihintaa vuoden 2013 alun vajaasta 18 000 dollarista noin 14 000 dollariin. Myös euron vahvistuminen haittasi, koska nikkelin hinta on sidottu dollariin, mutta kustannukset euroon.

Myös NPI-nikkelin (siirryt toiseen palveluun) tuotannon kasvu ja hinnan lasku vaikeuttavat nikkelimarkkinoiden toipumista. Talvivaara odottaa kuitenkin Indonesian asettamien vientirajoitusten vaikuittava nikkelin tarjontaan ja hintaan vuoden 2014 loppupuolella.

Verosaamiset voivat jäädä saamatta

Talvivaara on päättänyt kirjata alas 80,5 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Käytännössä yhtiö ei usko, että se kykenee niin hyvään taloudelliseen tulokseen, että laskennalliset tappiot voitaisiin hyödyntää. Saamiset voidaan kuitenkin hyödyntää, mikäli se saa toimintansa jatkamiseen riittävästi rahoitusta.

Talvivaara ei julkista talouslukujaan vielä. Yhtiö on saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan poiketa lain vaatimasta tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohdasta. Yhtiö aikoo julkistaa tilinpäätöksen maaliskuun 27. päivä, eli kuukauden lain sallimaa normaalia takarajaa myöhemmin.