Turun raitiotiereiteiksi esitetään kolmihaaraista verkkoa

Turun uusiksi raitioteiksi esitetään kolmea reittiä. Raitsikalla pääsisi huristelemaan Runosmäkeen, Skanssiin ja Varissuolle. Hirvensalo ja Linnakaupunki jäivät pois esityksestä.

Havainnekuva raitiovaunusta. Kuva: Ramboll

Turun parhaita raitiotiereittejä esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Turun raitiotien ensimmäiseksi vaiheeksi esitetään kolmihaaraista verkkoa, jossa raitiotielinjat kulkevat Kauppatorilta Runosmäkeen, Skanssiin ja Varissuolle. Hirvensalon ja Linnakaupungin raitiotielinjoja ei esitetä jatkosuunnitteluun.

Raision ja Kaarinan raitiotiereittejä esitetään tutkittavaksi yhteistyössä Raision ja Kaarinan kaupunkien kanssa. Raitiotievarikkoa esitetään Rieskalähteentielle.

Turun raitiotien yleissuunnittelu alkoi tammikuussa 2013. Turun kaupunginhallitus hyväksyi 29.4.2013 raitiotien yleissuunnitelman tavoitteet. Ne ovat: 1) Kaupungin kilpailukyky, kasvu ja keskustan vetovoima nousevat, 2) kestävä kaupunkirakenne, 3) sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne, 4) kaupungin asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät sekä 5) taloudellisesti kestävä investointi.

Raitiotien linjausvaihtoehdoista on laadittu vertailevat vaikutusarviot asetettujen tavoitteiden suhteen. Reittivaihtoehdoista on järjestetty kaikille avoin kysely ja yleisötilaisuus sekä sidosryhmille kutsutilaisuutena järjestetty työpaja. Kyselyyn vastasi yli 2000 henkilöä, yleisötilaisuuteen osallistui noin 70 ja työpajaan yli 20 henkilöä. Vuorovaikutustilaisuuksien jälkeen saadun palautteen perusteella otettiin myös tutkittavaksi uusia raitiotiereittejä Hirvensaloon ja Linnakaupunkiin.

Raitiotien ensimmäinen vaihe sisältää kolme potentiaalisinta raitiotiereittiä

Raitiotien ensimmäisen vaiheen tulisi olla kustannuksiltaan riittävän alhainen, jotta raitiotie olisi kustannustehokas ja toteuttamiskelpoinen sekä Turun kaupungin että valtion näkökulmasta. Viidestä tutkitusta reittihaarasta Runosmäen, Skanssin ja Varissuon raitiotielinjat vaikuttavat potentiaalisimmilta.

Kyseisillä raitiotielinjoilla saadaan katettua Turun suurimmat aluekeskukset, suurimmat lähiöt, suurimmat työpaikkakeskittymät sekä rautatie- ja linja-autoasemat. Hirvensalon ja Linnakaupungin raitioteitä ei nähdä yhtä potentiaalisina kuin Runosmäen, Skanssin ja Varissuon raitioteitä.

Uutena vaihtoehtona raitiotielle on kaksinivelinen superbussi, johon mahtuu reilusti enemmän ihmisiä kuin tavalliseen linja-autoon.