TEM: Suomi ja Viro alustavaan sopuun LNG-kiistassa - terminaalitoimintaa molempiin maihin

Tänään neuvotellun suunnitelman mukaan Suomenlahdelle olisi tulossa yhteinen terminaali, jolla olisi toimintoja molempien maiden rannoilla. Asiasta neuvottelivat maiden hallitukset ja energiayhtiöt.

Kotimaa
tankkilaiva merellä.
Coral Energy -LNG-alus. LNG-verkoston avulla myös Suomi voisi vähentää riippuvuuttaan Venäjän maakaasutuonnista.Gasum

Suomen ja Viron välinen kiista nesteytetyn maakaasun LNG-terminaalista saattaa päätyä kompromissiratkaisuun, jossa uusi terminaali toimisi molemmin puolin Suomenlahtea. Asiasta tiedotti työ- ja elinkeinoministeriö perjantaina.

Maiden hallitukset, energiayhtiö Gasum sekä virolaiset Võrguteenus ja Alexela Energia ovat ministeriön mukaan päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen terminaalihankkeesta ja maiden maakaasuverkot liittävästä Suomenlahden alittavasta yhdysputkesta.

Uuden suunnitelman mukaan terminaalihanke toteutettaisiin Suomen ja Viron välisenä yhteistoimintana. Tulevalla terminaalilla olisi toimintoja molempien maiden rannikoilla markkinoiden koon, kysynnän ja huoltovarmuuden mukaan mitoitettuna.

Yhteistyön muodoista ja terminaalin teknisistä ominaisuuksista tahot neuvottelevat toukokuun loppuun mennessä. Nyt allekirjoitetut asiakirjat eivät ole vielä sopimus, vaan ministeriön mukaan niin kutsuttu yhteisymmärrysmuistio.

Yhdysputkihankkeen osalta neuvottelijat sopivat jatkoselvitysten järjestämisestä. Hankkeesta on tarkoitus rakentaa tiekarttasuunnitelma, jonka energiayhtiöt esittelevät maiden hallituksille ja Euroopan komissiolle toukokuun loppuun mennessä. Hankkeelle on tarkoitus hakea EU-rahoitusta loppukeväästä.