Strategian tutkija: Ukrainan kriisi on vakava, mutta meidän kannaltamme kaukana

Ukrainassa parhaillaan käynnissä olevan selkkauksen yksi taustatekijä on Venäjän halu suojella etujaan ja venäläisiä myös valtion rajojen ulkopuolella. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettajan, everstiluutnantti Jyri Raitasalon mukaan esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ei kuitenkaan ole syytä huoleen vaikka maakunnassa onkin kohtalaisen suuri venäläinen väestö. Tutkija muistuttaa, että nyt käsillä oleva Ukrainan kriisi ei ole Suomeen kohdistuva.

Ukraina
majuri JYRI RAITASALO, strategian opettaja maanpuolustuskorkeakoulusta.
YLE

Ukrainassa parhaillaan käynnissä olevan selkkauksen yksi taustatekijä on Venäjän halu suojella etujaan ja venäläisiä myös valtion rajojen ulkopuolella. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jyri Raitasalo toteaa, että kriisi on kaukana ja esimerkiksi Pohjois-Karjalaan ei kohdistu uhkaa.

- Ei näytä siltä, että Suomessa kannattaisi tästä asiasta isompaa huolta kantaa. Isompi kehys on tietysti se, että Euroopan rajalla on sotilaallinen kriisi käynnissä. Yleisellä tasolla se on siis Suomeakin ajatelle erittäin negatiivinen asia.

- Meihin kohdistuvaa uhkaa ei kuitenkaan ole, painottaa Raitasalo.

Onko Suomessa jo kohotettu puolustusvalmiutta kriisin vuoksi?

- Suomessahan kohotetaan valmiutta tarpeen mukaan. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin sanoa, että kriisi on varsin kaukana.

- Valmiutta voidaan nostaa monella tavalla, mitään valmista temppukirjaahan ei ole. Jokaista kriisiä tarkastellaan sen mukaan, mitkä ne mahdolliset vaikutukset ovat Suomea ajatellen. Jos ne todetaan Suomea koskettaviksi, sitten valmiutta kohotetaan.

Se iso sanoma on tässä kuitenkin se, että tämähän ei ole Suomeen kohdistuva kriisi

Jyri Raitasalo

- Se iso sanoma on tässä kuitenkin se, että tämähän ei ole Suomeen kohdistuva kriisi. On siis hyvä pitää mielessä se, että vaikka heijastusvaikutuksia tulisikin Suomeen, tämä ei ole maatamme koskeva sotilaallinen kriisi.

Uudelleenarvioinnin paikka

Kävi Ukrainan kriisissä niin tai näin, laittaa se ulkopolitiikan lähtökohdat uuteen uskoon.

- Toki Ukrainan kriisi aiheuttaa Venäjän ja länsivaltioiden suhteiden uudelleenarviointia. Ja Suomi osana Euroopan Unionia on tietysti siinä mukana. Se, miten tämä kriisi kehittyy, tulee vaikuttamaan Venäjän länsisuhteisiin pidemmän aikaa, pohtii Raitasalo.

Suomen puoluslaitos käy läpi mittavaa remonttia. Everstiluutnantti Raitasalon mukaan tehdyt päätökset varuskuntien lakkauttamisineen ovat olleet oikeita. Hänen mielestään viime päivien tapahtumat eivät aseta näitä päätöksiä uuteen valoon.

- Kun puolustusvoimauudistusta lähdettiin muutama vuosi rakentamaan, lähtökohtana oli, että puolustusvoimien tehtävänä on suomen sotilaallinen puolustaminen. Niissä ratkaisuissa otettiin huomioon tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut.

- Varuskuntien päätehtävä on rauhanaikainen koulutustehtävä. Kun puhutaan Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, ei yksittäisen varuskunnan merkitys kriisiaikana ole samanlainen kuin rauhan aikana. Niin tärkeä kuin se yksittäinen varuskunta paikkakunnalleen onkin.