UPM:lle moitteita Tuuloksen hakkuista

Kiista UPM:n hakkuiden jälkeen tehtyjen ojitusten vaikutuksista Tuuloksen Pannujärvellä jatkuu.

luonto

Pannujärven kuormitus on lisääntynyt merkittävästi tällä vuosikymmenellä. Kuormituksen aiheuttajaksi epäillään UPM:n tekemiä hakkuiden jälkeisiä ojituksia. Ympäristöriskin vuoksi ojitukset olisivat tarvinneet vesilain mukaisen luvan.

– Lupakäsittelyssä pilaantumisvaaraan olisi voitu puuttua, huomauttaa Hämeenlinnan ympäristöasiantuntija Heli Jutila. Jutilan mielestä UPM:n olisi pitänyt ymmärtää ojitusten aiheuttamat riskit.

UPM teki hakkuita Pannujärven rantamilla neljä vuotta sitten ja ojitti hakkuualueen vasta seuraavana vuonna.

Hämeenlinnan kaupunki on esittänyt UPM:ää vastaan vesilain mukaista hallintopakkoa Pannujärven ojituksista. Hämeenlinnan ympäristövalvonta sai hakkuiden jälkeen valituksia veden laadun heikkenemisestä Veitsijärvenojassa ja Pannujärvessä.