1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hallinto-oikeudelta vihreää valoa Saaramaan räjähdevarastolle

Kouvolan tekninen lautakunta torppasi kaksi vuotta sitten Finexplo -yhtiön hakemuksen räjähdevaraston rakentamiseksi. Teknisen johtajan mukaan hallinto-oikeuden päätös ei ole merkittävä, eikä kaupungin maata tulla kuitenkaan vuokraamaan räjähteiden säilöntään.

Kotimaan uutiset

Kouvolaan pari vuotta sitten suunniteltu suuri räjähdevarasto on saamassa uuden mahdollisuuden. Finexplo Oy aikoi rakentaa Saaramaalle räjähteiden myyntivaraston, josta räjähteitä kuljetettaisiin eri puolille Suomea.

Yhtiön tarkoituksena oli rakentaa metsäautotien varrelle 17 konttia, joihin voisi säilöä kuhunkin noin 10 tonnia räjähteitä.

Kouvolan tekninen lautakunta hylkäsi keväällä 2012 Finexplon hakemuksen suunnittelutarveratkaisusta. Perusteluna oli se, että rakentaminen ei täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittuja rakennusluvalta vaadittuja erityisiä edellytyksiä.

Lisäksi räjähdysainekonttien sijoittaminen alueelle suunniteltujen lomarakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen olisi alentanut rakennuspaikkojen virkistysarvoa.

Paikalliset asukkaat ovat vastustaneet hanketta myös räjähdysainekuljetusten, mahdollisten onnettomuuksien sekä siksi, että konttialue voisi houkutella alueelle rikollisia.

Kouvolan hallinto-oikeuden mukaan konttien ympäristövaikutukset eivät ole sillä tavalla merkittäviä, että rakentaminen edellyttäisi tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Näin ollen hanke ei tarvitse suunnittelutarveratkaisua, ja lautakunnan päätös on tämän vuoksi kumottava.

Hallinto-oikeus muistuttaa, että se on ratkaissut ainoastaan konttien suunnittelutarveratkaisua koskevan asian. Päätöksessä ei ole ratkaistu konttien rakentamisen tai sijoittelun tarvitsemia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia muita lupia.

Kouvolan tekninen johtaja Hannu Luotonen sanoo, ettei kaupunki aio päätöksestä huolimatta vuokrata maata räjähteiden säilömiseen. Luotonen ei pidä nyt tehtyä päätöstä merkittävänä.

– Se on kaupungin maata, eikä kaupunki kuitenkaan vuokraa sitä räjähteiden säilöntään.

Finexplo Oy:n edustajaa ei tavoitettu kommentoimaan hallinto-oikeuden päätöstä.