Kalkkistenkoskeen halutaan uusia kutupaikkoja järvitaimenelle

Sorasta ja kivistä tehdyt kutupaikat voisivat turvata uhatun Päijänteen taimenen poikastuotantoa. Kunnostushanke on valmis paperilla, mutta rahat ja luvat puuttuvat.

Kalkkinen, Asikkala
Taimen haavissa
Anna Sirén / Yle

Asikkalan Kalkkistenkosken kunnostamissuunnitelmat on saatu valmiiksi. Suunnitelmassa esitetään, että koskeen rakennettaisiin sorasta ja kivistä kahdeksan järvitaimenen kutu- ja poikastuotantoaluetta.

Kunnostaminen on kuitenkin niin rahoituksen kuin lupienkin osalta täysin avoinna ja toteutuksessa voi kestää vuosia. Urakan on laskettu maksavan yli 260 000 euroa.

Kalkkistenkoski on ollut Päijänteen taimenen tärkeä lisääntymisalue, mutta poikastuotanto on hiipunut vähiin. Kosken kunnostaminen voisi lisätä merkittävästi järvitaimenen poikasille sopivaa kasvuympäristöä.

Suunnitelman tilannut Hämeen ely-keskus muistuttaa, että pelkästään Kalkkistenkosken kunnostus ei pelasta Päijänteen uhanalaista taimenta. Lisääntymisalueita olisi kunnostettava ja vaellusesteitä poistettava myös muissa Päijänteeseen yhteydessä olevissa joissa. Lisäksi tarvittaisiin kalastuksen säätelyä, joka turvaisi riittävän suuren määrän kutevia emokaloja.

Kalkkistenkoski on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla. Osa kosken rannoista ja vesialueesta sisältyy myös Natura 2000 -suojeluohjelmaan.