1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Helsinkiläiset: Myös päihdeongelmaisilla on oikeus kotiin

Helsinkiläiset kannattavat päihdekuntoutujien tuettua asumista, mutta enemmistö toivoo ettei asunnoissa tai asuntoloissa saisi käyttää päihteitä. Tiukat asenteet kulkevat yleensä käsi kädessä.

Oma vuokra-asunto Ruusulankadun asumispalveluyksikössä auttaa entisiä asunnottomia saamaan elämänsä hallintaan.

Enemmistö helsinkiläisistä toivoo päihteettömyyttä päihdekuntoutujien asumispalveluilta.

Sininauhaliiton teettämässä tutkimuksessa valtaosa helsinkiläisistä katsoo, että oikeus asuntoon tulisi turvata myös päihdeongelmaisille. Heidän tulisi myös saada asunnon yhteyteen kunnon tukipalveluja.

Oikeus asuntoon tulee turvata myös niille, jotka eivät pysty päihteettömyydeen, sanoi yli 80 prosenttia vastaajista. Samalla lähes yhtä moni kuitenkin toivoisi, ettei päihdeongelmaisille tarkoitetuissa asuntoloissa ja asunnoissa saisi käyttää päihteitä.

Osa vastanneista on tutkimuksen mukaan valmis jättämään elämänsä päihteillään tuhoavat oman onnensa nojaan. Vaikka suuri enemmistö uskoo, että päihdeongelmiin liittyy usein myös mielenterveysongelmia, vajaa puolet vastanneista uskoo, että päihderiippuvuudesta pääsee eroon, jos vain tarpeeksi haluaa.

Niin sanottu nimby-ilmiö näkyy myös tutkimuksessa: Lähes puolet vastanneista sanoo ettei haluaisi päihdeongelmaisille tarkoitettua asumispalveluyksikköä lähialueelleen. Toisaalta kaksi kolmasosaa kuitenkin pitäisi päihdeongelmaisten asumisyksiköt taajama-alueilla.

Tiukat asenteet nivoutuvat yleensä yhteen. Ne jotka uskovat päihderiippuvuuden olevan kiinni omasta tahdosta, haluavat muita useammin asumispalvelut asuttujen alueiden ulkopuolelle ja vaativat myös asumispalveluiden päihteettömyyttä.

Helsingissä keskustelua on aiheuttanut etenkin Töölössä Ruusulankadulla sijaitseva asunnottomien asumisyksikkö, jonka asukkaiden on valitettu aiheuttavan runsaasti häiriötä lähialueelle. Yksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2012.

Viimeisin käänne on Ruusulankadun avaaminen nuorten lisäksi myös iäkkäämmille asunnottomille. Sen toivotaan rauhoittavan tilannetta.