Tiedotusvälineille ehdotetaan 30 miljoonan euron murrostukea

Selvitysmies esittää medialle 30 miljoonan euron tuotanto- ja innovaatiotukea. Tukimuodoilla on tarkoitus helpottaa tiedotusvälineiden selviämistä median murrosvaiheesta.

Kotimaa
Tuomas Harpf
Lehdistötuen ehtoja kartoittanut selvitysmies Tuomas Harpf luovutti raporttinsa asunto- ja viestintäministerille Helsingissä 5. maaliskuuta.Roni Rekomaa / Lehtikuva

Selvitysmies Tuomas Harpf ehdottaa Suomeen Tanskan mallista mediatukijärjestelmää, jossa tiedotusvälineille jaettaisiin tuotantotukea ja innovaatiotukea.

30 miljoonan euron tuesta valtaosalla eli 25 miljoonalla tuettaisiin suoraan journalistista sisällöntuotantoa. Tuen tarkoitus ei ole edistää minkään välineen kilpailuasemaa. Sitä voisivat saada painotuotteiden ja verkkojulkaisujen lisäksi myös TV- ja radioala.

Viiden miljoonan euron innovaatiotuki suunnattaisiin Harpfin ehdotuksen mukaan media-alan kehittämishankkeisiin, kuten uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen.

- Tukijärjestelmän tulisi olla määräaikainen, esimerkiksi kolme vuotta, jonka jälkeen vaikutukset arvioitaisiin. Tukea voisivat saada laajalle yleisölle suunnatut, yleisesti saatavilla olevat julkaisut, jotka ovat toimineet vähintään neljä vuotta, sanoo Harpf.

Lisäksi Harpf ehdottaa lehtien arvonlisäveron määräaikaista laskemista viiteen prosenttiin, mikä on alin EU:ssa hyväksytty arvonlisäverokanta.

- Vuoden 2012 alusta voimaan tullut lehtitilausten arvonlisävero osui alalla käynnissä olevan murroksen kannalta mahdollisimman onnettomaan ajankohtaan. Verokertymä ei ole järkevässä suhteessa haittavaikutuksiin, joita vero lehdille ja alan työllisyydelle aiheutti, Harpf toteaa.

Avuksi lehtien jakelukustannusten kasvuun Harpf esittää harkittavaksi määräaikaista haja-asutusalueiden jakelutukea.

Harpfin ehdotukset perustuvat liikenne- ja viestintäministeriön asettaman lehtiasiainneuvottelukunnan loppuvuodesta tekemiin ehdotuksiin korkealaatuisen kotimaisen mediatuotannon takaamisesta. Ehdotuksen vastaanottanut viestintäministeri Pia Viitanen (sd.) aikoo viedä Harpfin ehdotukset hallituksen keskusteltaviksi kevään kehysriiheen.