1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. energia

Oulun Energian vaihtoehdot uudeksi voimalaitokseksi selvillä

Päävaihtoehtona on korvata tuotantokäytöstä poistuva Toppila ykkönen uudella voimalaitoksella, joka rakennettaisiin joko Oulun Toppilan nykyiselle voimalaitosalueelle tai Laanilaan Kemiran tehtaiden alueelle. Uusi voimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019.

Kuva: Yle

Juuri aloitetussa uuden voimalaitoksen ymparistövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhteensä neljää vaihtoehtoa uuden laitoksen rakentamiseksi.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Toppilan voimalaitosalueelle rakennettaisiin uusi 350 MW:n yhteistuotantovoimalaitos sekä biojalostamo. Biojalostamo olisi joko pyrolyysi- tai biohiililaitos, jonka pääraaka-aineena olisi puuperäinen biomassa. Siitä saatavaa pyrolyysiöljyä tai biohiiltä voitaisiin käyttää lähinnä laitoksen omiin tarpeisiin korvaamaan tuontipolttoainetta.

Toisessa vaihtoehdossa voimalaitos olisi kooltaan isompi, 450 MW, ja se sijoittuisi Laanilaan Kemiran Oulun tehtaiden alueelle. Myös biojalostamo sijoittuisi sinne.

Kolmas vaihtoehto on rakentaa kaksi voimalaitosta, toinen Toppilaan ja toinen Kemiran alueelle Laanilaan. Niiden polttoaineteho olisi yhteensä 450 megawattia. Myös biojalostamo sijoitettaisiin Laanilaan.

Neljäs vaihtoehto on jättää uusi voimalaitos rakentamatta kokonaan.

Kivihiili jää varapolttoaineeksi

Oulun Energian projektijohtajan, Jukka Salovaaran mukaan ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin rakentaa yksi voimalaitos, joko Toppilaan tai Laanilaan. Molemmissa vaihtoehdoissa pääasiallinen polttoaine olisi puu. Lisäksi käytettäisiin kierrätyspolttoaineita sekä turvetta.

- Kierrätyspolttoaine olisi pääasiassa hyvälaatuista kierrätyspuuta sekä teollisuudesta ja kaupasta erilliskerättyä muovia ja paperia, kertoo Salovaara.

Kivihiili jäisi uudessa voimalaitoksessa varapolttoaineeksi.

- Jos muuta ei ole saatavilla, niin sitten käytetään kivihiiltä, Salovaara sanoo.

- Sitä ei ole tarkoitus käyttää pääasiallisesti energian tekoon, vaan sen rooli pysyy hyvin samanlaisena kuin nyt eli se jää poikkeustilanteiden polttoaineeksi.

Viime vuonna Oulun Energia käytti pääasiallisena polttoaineena Toppilassa turvetta. Puun osuus jäi kolmannekseen ja loppupolttoaine koostui jätteestä, biokaasusta ja öljystä.

Oulun Energian uuden voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusarviointiohjelma on asetettu nähtäville ja asiaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 18 maaliskuuta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää siitä mielipiteitä.

Päätöksiä voimalaitoksen rakentamisesta on tarkoitus tehdä parin vuoden sisällä. Toppila ykkösen voimalaitoksen käytön on suunniteltu päättyvän vuoden 2019 loppuun mennessä ja uuden voimalaitoksen on tarkoitus valmistua samaan aikaan.