1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Arki helpottuu, jos aikuinen tunnistaa lapsen temperamentin

Ihmisen temperamentti on puhtaimmillaan 3-6 kuukauden ikäisenä. Vaativa kasvatustyö voi helpottua, jos vanhempi tunnistaa lapsensa tyylin toimia erilaisissa tilanteissa.

Kotimaan uutiset

Varhainen vuorovaikutus äidin ja lapsen välillä alkaa jo ennen lapsen syntymää ja elämässä pitkälle kantava vuorovaikutuksen side alkaa tosissaan kasvaa heti vauvan synnyttyä.

Vanhemmat voivat auttaa vuorovaikutuksen ja vauvan kehitystä tunnistamalla ja havaitsemalla vauvan tunteita. Lapsen temperamentin ymmärtäminen helpottaa usein kaikenlaisia arkisia tilanteita.

- Jokaisella on oma, yksilöllinen tapa reagoida asioihin. Temperamentilla tarkoitetaankin juuri tyyliä toimia tietyissä tilanteissa. Se näkyy vielä aikuisellakin, selventää lastenneuvolapsykologi Tiina Virta temperamentin käsitettä.

Tunteiden tunnistaminen tukee kehitystä

Tiina Virta sanoo, että temperamentti on jokaisella jo syntyessä, mutta puhtaimmillaan se on 3-6 kuukauden ikäisellä.

- Temperamentti vaikuttaa siihen, millä tavalla lapsi on vuorovaikutuksessa. Temperamentti herättää vanhemmissa monenlaisia tunteita, niin hyviä kuin vähän huonompiakin.

Lapsensa temperamentin tunnistamisella vanhemmat voivat oivaltaa, etteivät vaikkapa haastavan lapsen oikut johdukaan vääränlaisesta kasvatuksesta vaan lapsen temperamentista.

Tiina Virta

- Lapsensa temperamentin tunnistamisella vanhemmat voivat oivaltaa, etteivät vaikkapa haastavan lapsen oikut johdukaan vääränlaisesta kasvatuksesta vaan lapsen temperamentista. Tämä oivallus auttaa vanhempia suhtautumaan lempeämmin lapsen tapaan olla, Virta kuvailee.

Vauva on vanhempien varassa

Lastenneuvolapsykologi Tiia Tuomola muistuttaa, että elämän alkuvaiheen tunnetuki vanhemmilta vauvalle on todella tärkeää. Se kantaa ihmistä pitkään - vielä aikuisenakin.

- Vauvan sellaiset hermoyhteydet, jotka saavat vahvistusta, monipuolistuvat. Siitä ei jää tiedollisia muistijälkiä, mutta kehon muistiin jää merkittäviä jälkiä, kuvailee Tuomola.

Jos lapsen tunnetiloja ja temperamenttia ei huomioi, niin lapsen voi olla vaikea tunnistaa itsessään erilaisia tunteita myöhemmälläkin iällä.

- Lapselle ei kehity riittävää itsetuntemusta, kiteyttää Tuomola.

Virta ja Tuomola sanovat, että onneksi monella vanhemmalla on sisäsyntyisesti luonteva ja intuitiivinen tapa suhtautua vauvan tunteisiin heti alusta alkaen. He muistuttavat kuitenkin, että tunnesiteen syntymiseen voi kulua myös jonkin verran aikaa.

Rohkea vai ujo? Rauhallinen vai remuaja?

Arkipuheessa lapset jaetaan kovin mustavalkoisesti eri ryhmiin. On ujoja tai rohkeita tai vaikkapa rauhallisia ja remuavia lapsia.

Tiina Virran mielestä ne voivat olla kuvauksia temperamenteista, mutta jaottelu ei aina ole lapselle hyväksi.

- Sillä, millaisen tunnelatauksen nämä määrittelysanat saavat, on merkitystä.

Kyllä se vain on niin, että silloin kun aikuisesta alkaa tuntua, että onpas elämä tylsää, niin silloin ollaan oikeilla jäljillä.

Tiia Tuomola

Virta kuitenkin ymmärtää asioitten suoraviivaistamisen.

- Onhan se ihmismielelle aina helpompaa, että esimerkiksi lapset voi laittaa tiettyihin temperamenttiluokkiin. Se, että pystyy näkemään lapsensa yksilönä, tukee kuitenkin kehitystä.

Vanhemman joustava mielikuva lapsesta auttaa löytämään lapsen omia voimavaroja.

Arki on kultaa ja juhla hopeaa

Lapsi alkaa heti synnyttyään harjoitella ja hahmottaa, että mitä omalla toiminnalla saa aikaan. Arjen ja rutiinien merkitystä turvalliselle kehitykselle ei oikeastaan voi liikaa korostaa.

- Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpiä arki ja rutiinit ovat. Ihan pieni lapsi ei tarvitse muuta kuin vanhemman läsnäolon ja tunnekokemuksen siitä, että hänestä nautitaan, Tiina Virta sanoo.

Tylsä arki on neuvolapsykologien mukaan merkki onnistumisesta.

- Ne on ne arjen toistuvat rutiinit, jotka sen pienen vauvan maailmaa hyvään suuntaan muokkaavat. Kyllä se vain on niin, että silloin kun aikuisesta alkaa tuntua, että onpas elämä tylsää, niin silloin ollaan oikeilla jäljillä, Tiia Tuomola naurahtaa.

Lue seuraavaksi