Pietarsaaren torisuunnitelmat: "Edelleen liikaa kerroksia"

Pietarsaaren torinseudusta on laadittu jo kolmannet uudet suunnitelmat. Historiallisen rakennuskannan hämmentäminen on tarkkaa puuhaa, esimerkiksi museovirastolla on ollut paljonkin sanomista kaavailuista. Yhdyskuntasuunnittelun professori ja arkkitehti Juho Rajaniemi on sitä mieltä, että tuoreimmissa luonnoksissa kerroksia on edelleenkin liikaa.

raatihuoneet
Kuvassa havainnekuva Pietarsaaren uusisita torisuunnitelmista
Arkkitehtitoimisto R. Wingren Oy
Kuvassa Pietarsaaren pankkitalo
Katso Esa Koskimaan juttu uusista torisuunnitelmista

Pietarsaaressa on vuosikausia mietitty, miten historiallista torikorttelia voisi uudistaa. Nykyinen kaava on vuodelta 1961. Aiemmin suunnitelmissa on hiertänyt se, että perinteisen matalan rakennuskannan lomaan on luonnosteltu korkeita rakennuksia.

Nyt esittelyssä on jo kolmas niin sanotun pankkitalon korttelin kaavaluonnos. Uusi esitys ei yllättäen poikkea suuresti aiemmista ja tyrmätyksi tulleista esityksistä.

Arkkitehtitoimisto R. Wingrenin ja A-Konsulttien suunnitelmissa pankkitalon paikalle sallittaisiin nelikerroksien liike- ja asuintalo. Torinäkymässä säilyisi 1800-luvun asemakaavasta periytyvä Irjalan vanha päärakennus, muuten kyseisellä tontilla sallittaisiin viisikerroksiset rakennukset.

"Liikaa kerroksia"

Kaavakeskusteluun ottaa osaa Juho Rajaniemi, pietarsaarelainen arkkitehti ja yhdyskuntasuunnittelun professori Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hän kehuu uusimpia suunnitelmia laadukkaiksi, mutta ei kelpuuttaisi niitä sellaisenaan. Rajanimen mielestä suunnitellut rakennukset ovat vieläkin liian korkeita torin suuntaan.

– Samaa mieltä tuntui olevan museoviraston edustaja. Tämä on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Siinä koko Isokatu on etelästä tultaessa yksi- ja kaksikerroksista. Samoin torin varren rakennukset. Nyt sitten torin nurkalle oli suunniteltu rakennus, jossa olisi toisessa päässä neljä kerrosta sekä ullakko ja toisessa päässä viisi kerrosta ja ullakko. Se on aika paljon verrattuna yksikerroksisiin naapuritaloihin.

Jos yhden kerroksen ottaisi pois torin viereisestä osasta ja mataloittaisi ensimmäisen kerroksen liiketilaa, oltaisiin hyvin lähellä raatihuoneen räystäslinjaa.

yhdyskuntasuunnittelun professori Juho Rajaniemi

Juho Rajaniemi on sitä mieltä, että toki kaupungin keskustaan pitää saada mahdollisimman paljon rakentamista. Sietokynnystä määrittelee hänen mielestään kuitenkin Pietarsaaren historiallinen raatihuone, jonka räystäslinjaa ympäristön suunnittelu aiemmin on noudattanut.

– Itse näkisin sen niin, että tämä raatihuone on monumentti täällä, se joka kuvastaa kaupungin mahtia. Jos yhden kerroksen ottaisi pois torin viereisestä osasta ja mataloittaisi ensimmäisen kerroksen liiketilaa, oltaisiin hyvin lähellä raatihuoneen räystäslinjaa. Silloin se olisi kulttuuriympäristön kannalta hyväksyttävissä. Koko korttelin osalta se olisi vain neljä-viisi prosenttia pois kerrosalasta.

Rajaniemen mielestä kaavasuunnittelu on muuten hyvin onnistunut sekä torille, että Isokadulle päin.

Uudistaa voisi paljonkin

Uudessa kaavasuunnittelussa mukana ollut arkkitehti Johannes von Martens A-Konsulteista puolustaa korkeita rakennuksia:

– Irjalan talon ympärillä meidän mielestämme korttelin tulee saada nousta reippaasti tasapainottamaan kaupungin yleistä hahmoa ja tällä tavalla meidän mielestämme saadaan tori luontevaan ja vahvaan asemaan kaupungissa.

Juho Rajaniemi uskoo, että keskustelu torin laidasta jatkuu edelleen, sen verran eri näkemyksiä asiasta on nyt esitetty.

Rajaniemi itse haluaa painottaa, että torin alle kaavailtu parkkitila on tärkeä. Torille aiemmin ehdotetun paviljongin voisi Rajaniemen mukaan myös rakentaa. Hänestä sitä voisi laajentaa jopa pieneksi kauppahalliksi. Pisteenä i:n päällä voisi olla nykyisen kävelykeskustan laajentaminen torin pohjoislaidalta alkavaksi.