Tausta: Näillä tiedoilla RKTL veti johtopäätökset Pikkalanlahden kuhakiistasta

Yle Helsinki pyysi RKTL:lta listan kaikista tiedoista, joita kalastuspofessori Hannu Lehtosen arvostelemaan lausuntoon on käytetty.

kuha

- RKTL:n tilastotietoa ammattikalastuksen kuhasaaliista Suomenlahdella sekä Hankoniemen länsipuolisella tilastoruudulla (lausunnossa oleva kuva). Kuvaajassa esitetyn tilastoruutua koskevan tiedon lisäksi RKTL on käyttänyt johtopäätösten tukena tilastotietoa ammattikalastuksen kuhasaaliista Pikkalanlahdella. Pikkalanlahden tiedot ovat saman suuntaisia kuin muuallakin tilastoruudulla, mutta tietoja ei voida julkaista yksityisyyden suojan takia.

- Pikkalanlahden kaikuluotauksista ja kurenuottauksista saatua tietoa

- Pikkalanlahden yhteistarkkailuraportista saatua tietoa (vedenlaatu, kirjanpitokalastukset ym)

- VELMUsta (Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitus) saatua tietoa kuhan vastakuoriutuneiden kuhanpoikasten tyypillisistä esiintymisalueista ja Pikkalanlahden ja lähitienoiden lahtien mallinnuksesta suhteessa niihin

- Kuhan merkinnöistä saatua tietoa - kuinka laajalta alueelta merkittyjä kuhia on saatu takaisin

- Yleistason tietoa kuhan elinympäristövaatimuksista

- Outi Heikinheimon kirjoittamaa tuoretta artikkelia kuhavuosiluokkien runsauksista rannikolla suhteessa kesän lämpötilaan (Spawning stock - recruitment relationship in pikeperch Sander lucioperca (L.) in the Baltic Sea, with temperature as an environmental effect. Hyväksytty julkaistavaksi Fisheries Research-julkaisussa)

- Tietoja kuhan ammattikalastuksesta ja arvioita kuhan kalastuskuolevuudesta Saaristomerellä

- Tietoa vapaa-ajan kalastuksen ja ammattikalastuksen kuhasaaliin suhteesta Suomenlahdella

- Kokemusperäistä tietoa kuhan käyttäytymisen ja kalastuksen muutoksesta laajemmin pitkin rannikkoa - tämä on sirpaleista aineistoa, jota on kertynyt ammattikalastajilta sekä Saaristomereltä, Inkoosta että itäiseltä Suomenlahdelta.

- Vapaa-ajan kalastuskyselyillä hankittua tietoa - arviot vapaa-ajankalastuksen kuhasaaliista ja saalisarvion variaatiokertoimista viime vuosina.

- Pilottihanke vajaasti hyödynnetyn kalan käytön edistämiseksi -raporttia (RKTLn työraportteja 10/2012)

- Särkikalojen vaikutuksista sisävesistä ja rannikolta eri tutkimusten yhteydessä kertyneitä tietoja - yhteydet näkösyvyyteen rannikolta, yhteydet muihin kalalajeihin sisävesistä

- Lahnan iänmääritystiedot rannikolta ja vertailuaineistoa sisävesistä

- Lahnan kasvutietoa rannikolta 80-luvulta ja viime vuosilta

- Merimetson parimäärätiedot (SYKE), ja merimetson ravinnonkäyttöarviot Saaristomeren tutkimuksista

Lisäksi lausuntoa tehdessä haastateltiin:

- Tutkija Markus Aholaa hallien esiintymisestä Suomenlahdella ja erityisesti Pikkalanlahden lähiseudulla

- Paikallista ammattikalastajaa puhelimitse