Ukrainalla ja Venäjällä on pitkä prepositiokiista

Ukrainassa ja Venäjällä on jo parikymmentä vuotta kiistelty siitä, miten sana Ukraina pitää taivuttaa venäjässä. Tarina muistuttaa jollain tavalla alkaa tekemään -jupakkaa sillä erotuksella, että kyseessä on kahden maan välinen kysymys, kirjoittaa Maxim Fedorov.

Maxim Fedorov on suomen ja venäjän kielen maisteri. Kuva: Seppo Sarkkinen / Yle

Ukrainassa ja Venäjällä on jo parikymmentä vuotta kiistelty siitä, miten sana Ukraina pitää taivuttaa venäjässä. Ukrainalaisten näkemys on, että valtion nimen yhteydessä käytetään prepositiotav(Ukrainassa). Venäjällä yritetään säilyttää neuvostoaikainen normi ja käyttää prepositiotana(Ukrainalla).

Na-preposition kannattajien mielestä venäjänkielisiin juurtunutta perinnettä ei tarvitse muuttaa poliittisten virtausten takia, koska tämä muoto ei ole mitenkään halventava. V-preposition puolustajien näkemyksen mukaan na viittaa Ukrainan alistuneeseen asemaan, koska venäjässä kaikkien itsenäisten valtioiden nimet (paitsi saarivaltiot) taivutetaan sisäpaikallispreposition avulla.

Prepositioasiaan liittyy enemmän tunteita ja politiikkaa kuin kielentuntemusta ja halua löytää sopu. Kysymys muistuttaa äskettäistä alkaa tekemään -kohua.

Venäjän kielenhuoltajien yksimielinen kanta on se, että venäjässä ainoa hyväksyttävä normi onna. Toisaalta Venäjä ei omista oikeuksia venäjän kieleen ja suuressa valtiossa on vaikea käsittää, että sen kansalliskieltä puhutaan sen rajojen ulkopuolella mahdollisesti eri tavalla.

Ukraina-sanan käyttö nykyisen Ukrainan valtion alueista on venäjässä suhteellisen tuore. Vanhastaan ukraina tai okraina tarkoitti Venäjän rajamaita, varsinkin etelässä. Niiden taustalla on sana kraj, joka tarkoittaa edelleenkin laitaa tai ääripäätä. Tässä yhteydessä käytettiin lähes yksinomaan prepositiota v.

Venäjän keisarikunnan aikaan sille kuuluvia nyky-Ukrainan alueita kutsuttiin Malorossijaksi eli Vähä-Venäjäksi. Vähä tässä ei merkitse vähäpätöisyyttä, vaan viittaa Venäjän maiden alkuperään samalla tavalla kuin Vähä-Puola, Vähä-Aasia tai Vähä-Britannia erotuksena myöhemmin vallattuihin maihin kuten Iso-Puolaan tai Iso-Britanniaan.

1800-luvulla Ukraina-sanan käyttö Vähä-Venäjästä on kasvanut, mutta molempia prepositioita esiintyy lähes samoissa määrin.

Suurin muutos tapahtui, kun Ukrainasta tuli neuvostotasavalta. Silloin Ukraina-nimityksestä tuli virallinen ja Vähä-Venäjä jäi parjattuun tsaariaikaan. Ikivanha muoto v Ukraine ei sopinut kommunistiseen kansallispolitiikkaan, koska se korosti liikaa tasavallan itsenäisyyttä. Vuoden 1938 jälkeisissä venäjänkielisissä teksteissä tätä muotoa on lähes mahdoton löytää.

Venäjä ei omista oikeuksia venäjän kieleen ja suuressa valtiossa on vaikea käsittää, että sen kansalliskieltä puhutaan sen rajojen ulkopuolella mahdollisesti eri tavalla.

Neuvostoaikainen muutos ei jäänyt ainoaksi, sillä Neuvostoliiton romahdettua Ukrainasta tuli itsenäinen valtio, jossa venäjää puhuttiin erittäin laajasti. Silloin nousi ajankohtaiseksi prepositiokysymys. Vuonna 1993 Ukrainan hallitus vaati venäjän kielen normin muuttamista vedoten siihen, että muotov Ukrainevahvistaa kielellisesti sen aseman itsenäisenä valtiona. Siitä asti kiista on kytenyt nousten toisinaan pintaan.

Viimeksi noin viikko sitten eräs duuman kansanedustaja kehotti työtovereitaan käyttämään venäjän kieltä "oikein" ja hylkäämään venäjälle vieraan muodon v Ukraine.

Prepositioasiaan liittyy enemmän tunteita ja politiikkaa kuin kielentuntemusta ja halua löytää sopu. Jollain tavalla kysymys muistuttaa äskettäistä alkaa tekemään -kohua. Joidenkin on vain vaikea hyväksyä, että joissain tapauksissa kielessä voi olla vaihtoehtoisuutta. Samalla kun suomalaisissa kouluissa opetettiin tiukasti, että alkaa voi vain tehdä, Venäjän kouluissa oltiin tiukasti na-preposition ja Ukrainan kouluissa ehdottomasti v-preposition kannalla.

Mutta venäläisten suhtautuminen prepositioasiaan on ollut horjuva ja on joillakuilla muuttunut poliittisen kannan myötä. Kun 2000-luvulla Venäjältä Ukrainaan töihin muutti joukko vapaamielisiä toimittajia, he kaikki omaksuivat ukrainalaisen tavan.

Myös viimeisten tapahtumien aikana jotkut ovat muuttaneet kielikäytäntöään kunnioituksesta Ukrainaa kohtaan. Maidanin vastustajat pysyvät lujasti Venäjän normissa.

Maxim Fedorov
Kirjoittaja on suomen ja venäjän kielen maisteri, joka pitää Yle Novostin sivuilla venäjänkielisiä kieli-ikkunoita suomesta.