Tutkimus: Lämpimät talvet suosivat rusakkoa – metsäjänis ei kuitenkaan katoa

Lämpenevät talvet suosivat rusakkoa metsäjäniksen kustannuksella. Itä-Suomen yliopiston talven aikana tekemä tutkimus todistaa, että rusakon ja metsäjänisten risteytyminen on yhä yleisempää.

luonto

Tutkimusaineiston perusteella noin 20 prosentilla rusakoista on myös metsäjäniksen perimää. Tutkimuksessa oli mukana vajaat 90 rusakon korvanäytettä, jotka saatiin metsästäjiltä ja muilta luonnossaliikkujilta.

- Ilmiön yleisyydestä tai maantieteellisestä jakaumasta ei tältä pohjalta voi sanoa täsmällistä, mutta näyttäisi siltä, että Itä-Suomen ja Kainuun suunnalla risteymiä on enemmän. Se liittyy varmasti siihen, että näillä alueilla esiintyy molempia lajeja. Etelässä ja lännessä tämä on harvinaisempaa, kertoo genetiikan tutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta.

Monisyinen ilmiö

Rusakko valtaa alaa monista eri tekijöistä johtuen. Yksi tärkeä tekijä on ilmastonmuutos, joka tuo mukanaan vähälumisemmat talvet. Tumma ympäristö altistaa talvella vaaleaturkkisen metsäjäniksen petojen hyökkäyksille.

Rusakko ei ole uhka metsäjänikselle, vaan kyse on nimenomaan elinympäristöjen ja olosuhteiden muutoksesta.

Jaakko Pohjoismäki

- Tämä tarkoittaa sitä, että metsäjäniskannat pienenevät ja rusakkokannat suurenevat. Tällöin metsäjänisnaaraat saattavat kohdata juuri rusakkokoiraita, eikä niinkään metsäjäniskoiraita.

Tätä ilmiötä puolestaan vahvistaa tutkijoiden tekemä havainto siitä, että rusakkouros astuu yleisesti metsäjänisnaaraita, mutta ilmiö ei tapahdu toisinpäin. Syytä tähän ei Pohjoismäen mukaan tiedetä.

Metsäjänis ei kuitenkaan tule häviämään Suomen lajikartalta.

- Niin kauan kun meillä on Suomessa jossain päin maata vielä lunta ja metsämaita, tunturikankaita ja niin edelleen, niin nimenomaan tälläisissä olosuhteissa rusakko ei tule pärjäämään. Ne tulevat olemaan metsäjäniksen valtakuntaa.

"Rusakko ei ole uhka"

Pohjoismäen mukaan on tärkeää muistaa, että kyse on olosuhteiden muutoksesta, eikä niinkään lajien välisestä kamppailusta.

- Rusakko ei ole uhka metsäjänikselle, vaan kyse on nimenomaan elinympäristöjen ja olosuhteiden muutoksesta. Sikäli eletään sikäli mielenkiintoisia aikoja, että meillä on käynnissä luonnon koeasetelma, missä päästään seuraamaan, ainakin Etelä-Suomen kannalta, miten jokin laji saattaa korvautua toisella, johtuen juuri ympäristön muutoksesta.