Mensa houkuttelee naiset testiin naistenpäivän merkeissä

Suomen Mensan jäsenistä vain kolmasosa on naisia. Jostain syystä naiset käyvät Mensan testeissä miehiä vähemmän. Siksi Mensa tempaa naistenpäivänä ja järjestää älykkyystempauksen kymmenessä kaupungissa.

Kotimaa
Mensan älykkyystestin esimerkkitehtäviä.
Mensan älykkyystestin esimerkkitehtäviä.Mensa

Mensan älykkyystesteissä käy vuosittain noin 600 henkilöä. Heistä vain kolmasosa on naisia, mikä näkyy myös Mensan jäsenistössä. Älykkyystestien tuloksissa ei ole merkittävää eroa miesten ja naisten välillä, vakuuttaa Mensan testivastaava Juho Kilkku.

Syy naisten testihaluttomuuteen on siis muualla.

Pirkanmaan testivastaava Tuuli Humina arvelee, että miesten innokkaampi osallistuminen Mensan testeihin saattaa johtua kulttuuristamme.

– Yhteiskunnassamme ehkä tyypillisesti ajatellaan, että miesten kuuluu olla sellaisia, että heitä kiinnostavat tällaiset numerot, itsensä mittauttaminen ja vertailu muihin. Sen ajatellaan olevan miehekästä kilpailla tällaisista jutuista. En tiedä onko siinä muita lähtökohtaisia syitä.

Jotta naisetkin innostuisivat Mensan testeistä, tarjoaa Mensa naistenpäivänä Kaksi yhden hinnalla -testiä kymmenessä kaupungissa. Osallistuja voi tuoda testiin mukaan ilmaiseksi ystävänsä tai puolisonsa.

– Mensa pyrkii mittaamaan yleistä älykkyyttä, josta voidaan puhua g-faktorina. Toisin kuin usein luullaan, me emme missään tapauksessa esimerkiksi mittaa vain matemaattista, kielellistä tai avaruudellista älykkyyttä. Pyrimme löytämään ihan riippumattomien psykologien luomilla testeillä sen taustalla olevan yleisälykkyyden, joka korreloi näiden muiden älykkyyden lajien kanssa, Tuuli Humina selvittää.

Mensan naistenpäivän älykkyystempaus järjestetään Helsingissä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Turussa, Porissa ja Tampereella.