Lapin Ely: Suhangon kaivoksen vesiä pitäisi selvittää tarkemmin

Lapin Ely-keskus on löytänyt puutteita Suhangon kaivohankkeen laajentamisen yvasta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi selvitetty esimerkiksi miten kaivos muuttaa veden laatua lähialueella ja miten kaivoksen vesien hallinnassa varaudutaan yllättäviin sääoloihin.

Kotimaa
Kyltti Suhangon kaivosalueella
Kaivostoiminta on likaista, pölyävää, meluisaa, häiritsevää, saastuttavaa... Kaivokselle on helppo keksiä negatiivisia adjektiiveja. Alan imago kaipaa parantamista.Raimo Torikka / Yle

Myös kaivoksen sivukivien mahdollisimman riskittömiä läjitystapoja olisi Ely-keskuksen mielestä tarkasteltava kattavammin. Kun kaivoshanke etenee, ja sille haetaan ympäristölupaa, pitää alueen jälkihoitoa kaivoksen lopetettua selvittää tarkemmin.

Jatkosuunnittelussa on myös huomioitava Suhangon alueen sijainti Simojoen ja Kemijoen valuma-alueilla. Simojoki on Suomen ainoita jokia, joissa lohi lisääntyy luontaisesti.

Gold Fields Arctic Platinum on hakemassa laajennuslupaa platina-, palladium- ja kultakaivoshankkeelle, joka on pääosin Ranuan kunnan alueella. Kaivosalue ulottuu myös Rovaniemelle ja Tervolaan.

Yhtiöllä on jo vuonna 2004 annettu lupa kahden louhoksen kaivokseen. Niissä louhiminen kestäisi reilut kymmenen vuotta. Laajennetussa kaivoksessa riittäisi louhittavaa jopa 30 vuodelle.

Suhangon Yva-lausunto todettiin kuitenkin riittäväksi ja kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen.

Lisätty 10. maaliskuuta kello 14.52 vuosi 2004, jolloin yhtiö sai luvan kaivokselle.