Yliopisto-opiskelijoista vain neljännes yltää tavoitetahtiin opinnoissaan

Opetusministeriö haluaa lisätä opintojen etenemisen merkitystä yliopistojen rahoituksessa

Kotimaa

Opetusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että entistä suurempi osa yliopistojen rahoituksesta määräytyisi opiskelijoiden ahkeruuden perusteella. Yliopistot saisivat 12 prosenttia rahoituksestaan sen mukaan, kuinka moni opiskelija suorittaa vähintään 55 opintopistettä vuodessa.

Työryhmä toivoo, että uudistus saisi yliopistot kehittämään esimerkiksi opinto-ohjaustaan tai luomaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa rästiin jääneitä kursseja.

– Tämä uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan viime syksyltä, ja sillä on tarkoitus tukea työurien pidentämistä ja opintoaikojen lyhentämistä, kertoo opetusneuvos Tomi Halonen opetusministeriöstä.

Alojen väliset erot suuria

Tällä hetkellä vain 27 prosenttia yliopisto-opiskelijoista yltää opetusministeriön asettamaan tavoitteeseen. Erot tosin ovat suuret yliopistojen ja koulutusalojen välillä. Lääketieteellisellä koulutusalalla tavoitteeseen pääsee noin puolet opiskelijoista, kun taas luonnontieteellisellä alalla pisteitä kerää tavoitteen mukaan joka viides.

Ammattikorkeakouluissa 55 opintopisteen keskiarvon vuosittain suorittaa 46 prosenttia opiskelijoista.

Erityispedagogiikkaa Helsingin yliopistossa opiskeleva Samu Kaarto arvelee, että korkeakoulujen erilaisilla opetustyyleillä on vaikutusta opintosuoritusten kertymiseen.

– Ammattikorkeakouluissa mennään tietyissä linjoissa, eli opiskelijoille on selkeää, mitä kursseja käydään milloinkin. Meillä kursseja voi ottaa missä järjestyksessä tahansa ja milloin tahansa. Usein niitä ei ole edes katsottu, että osuvatko ne päällekkäin vai eivät, Kaarto sanoo.

Kaarto kertoo suorittavansa kuluvana vuonna 57 opintopistettä. Se on vaatinut täyttä keskittymistä opiskeluun.

– 55 pistettä on sellainen napakka paketti. Varsinkin, jos kirjoittaa gradua tai jos pitää käydä töissä.

Opetusministeriön Tomi Halonen toivoo, että uudistus saisi oppilaitoksia viilaamaan kurssien yhteensopivuuksia ja tekemään opiskelusta tehokkaampaa.

– Kyllä meille on tullut se viesti, että korkeakoulut ovat tehneet toimenpiteitä sen suhteen, että opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa 55 opintopistettä vuotta kohti.

Muutos astuu toteutuessaan voimaan vuoden 2015 alusta.