Taimenten käyttäytyminen on osin periytyvää

Taimenten käyttäytyminen on osittain periytyvää, selviää Itä-Suomen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Esimerkiksi jähmettyminen havaittiin tutkimuksessa osin perinnölliseksi, mikä voi heikentää kalojen kykyä väistää petoja.

Kuva: Markus Penttinen

Taimenten käyttäytyminen on osaltaan periytyvää, selviää Itä-Suomen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksessa havaittiin, että kaloilla on erilaisia persoonallisuuspiirteitä ja käyttäytymismalleja, joista osa on perinnöllisiä.

Tutkimus osoittaa, että kalayksilöt eroavat ennustettavasti toisistaan esimerkiksi ympäristön tutkimisessa: kalat voivat olla esimerkiksi toisia aktiivisempia tai stressiherkempiä. Tutkimusryhmä havaitsi myös, että tutkitut käyttäytymispiirteet olivat yksilöllisesti toistettavia, eli kaloilla oli niin sanottuja pysyviä persoonallisuuspiirteitä.

Esimerkiksi jähmettyminen oli tilastollisesti periytyvää noin 14 prosentin tasolla. Tämä ominaisuus voi pahimmillaan heikentää kalojen kykyä väistää petoja tai lisätä kalojen alttiutta jäädä kalastajien saaliiksi.

Tutkimus toteutettiin Paltamossa Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Kainuun kalantutkimusasemalla.