Renkajoen uudet kalatiet helpottavat taimenen vaellusta

Kalojen vaellus Renkajoessa helpottuu kahden uuden kalatien myötä. Tehokkaasti padotussa Renkajoessa on ollut Hämeen joista ehkä eniten kalojen vaellusesteitä. Kuittilankosken ja Hiittankosken padot säilyvät edelleen, mutta mm. taimenet pääsevät ohittamaan ne uusien kalateiden kautta.

Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Renkajokeen rakennetaan lisää kalateitä. Kalatiet rakennetaan Kuittilankoskeen ja Hiittankoskeen. Haapajärven ja Renkajärven välillä on kaikkiaan seitsemän patoa, joista neljä on kunnostettu jo aiemmin.

Hämeenlinnan alueella sijaitsevan Renkajoen ekologinen tila on hyvä, ja ilman kalojen vaellusesteitä se on luokiteltavissa erinomaiseksi. Renkajoki on yksi pahiten esteellisistä jokialueista Hämeessä. Nyt kunnostettavissa koskissa nykyiset padot säilytetään, mutta pohjapadolla, kivikynnyksillä ja niiden välisillä altailla koskiin saadaan riittävän loiva porrastus, jotta kalat voivat kulkea patojen juoksutusaukkojen kautta.

Sekä Kuittilankosken että Hiittankosken pato on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Renkajoessa kunnostamatta jää toistaiseksi vielä Vahteristonkoski.

Renkajoki on pituudeltaan noin 24 kilometriä ja sen uoma on hyvin vaihteleva ja mutkitteleva. Kapeimmillaan joki on vain muutamia metrejä, paikoin se jopa useita kymmeniä metrejä leveä. Lampien kohdalla vesistön leveys on jopa satoja metrejä.