Fukushiman 1 reaktorin tila ei tyydytä asiantuntijaa – video

Asiantuntija pelkää, että Fukushimassa törmätään uusiin ongelmiin, jos voimalan vesihuoltosuunnitelmaa ei paranneta.

Ulkomaat
Fukushima reaktori
Fukushiman reaktoria numero 1 yritetään korjata,jotta vuotanutta radioaktiivista vettä voitaisiin käsitellä.

Japanilaisen voimalayhtiön Tepcon ponnistelut Fukushiman ydinvoimalan korjaamiseksi jatkuvat. Keväällä 2011 sattuneen maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin jälkeen Fukushiman voimalasta on muun muassa vuotanut suuria määriä radioaktiivista vettä ympäristöön.

Tepcon kanssa työskentelevän, riippumattoman neuvoa-antavan komitean jäsenen Dale Kleinin mukaan työtä Fukushimassa riittää edelleen.

– Tepco on edistynyt vesihuoltoa koskevissa kysymyksissä, mutta en ole vielä tyytyväinen. Haluaisin vielä kattavamman ja integroidumman vesihuoltosuunnitelman, Klein sanoo.

Klein toteaa, että mikäli asiat jäävät nykyiselle tolalle, voimalayhtiö kohtaa uusia ongelmia.

– Tärkeää on, että Tepco ymmärtää miten ongelmiin tartutaan, miten ne ratkaistaan, miten asiasta tiedotetaan sekä varmistetaan, että kaikki sujuu turvallisesti, Klein luetteli.

Fukushiman ydinvoimalan johtajan Akira Onon mukaan etusijalla voimalan käytöstäpoistossa on saastuneen veden käsittely.

– Jos tätä ei tehdä kunnolla, niin ihmiset eivät lakkaa huolehtimasta, eikä asukkaiden ole helppo palata koteihinsa. Haluaisin käyttää vesikysymyksen ratkaisuun vuoden verran aikaa, Ono toteaa.