Psykiatrinen hoitotahto välittää potilaan toiveet lääkäreille ja läheisille

Psykiatrisen hoitotahdon allekirjoittaja voi etukäteen toivoa, miten häntä pitäisi hoitaa, jos sairaus ahdistaa toimintakyvyttömäksi tai vie kaiken maltin. Kriisitilanteissa pakkohoitopykälät ohittavat hoitotahdon.

Kotimaa
YLE

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön psykiatrisen hoitotahdon. Hoitotahdon voi tehdä kuka tahansa siltä varalta, että ei pysty psyykkisesti sairastuttuaan tai sairauden pahentuessa kertomaan, minkälaista hoitoa haluaa.

– Hoitotahdon voi tehdä yksin tai yhdessä sellaisen omaisen tai läheisen kanssa, johon luottaa ja jonka kanssa on keskustellut hoitotoiveistaan. Etukäteen kerrotut hoitotoiveet ovat tärkeitä kriisitilanteissa, joissa potilas ei itse kykene kertomaan mitä haluaa, selventää kehittämiskoordinaattori Tarja Tammentie-Sarén Pitkäniemen sairaalasta.

Psykiatrinen hoitotahto ei sido juridisesti hoitohenkilökuntaa. Mielenterveyslakiin perustuvat tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet ohittavat hoitotahdon, mutta terveydenhuollon ammattilaiset kunnioittavat potilaan tahdonilmaisuja.

– Omaan hoitotahtoonsa voi kirjata esimerkiksi, miten haluaa meneteltävän tilanteissa, joissa ahdistuu, menettää malttinsa, kiihtyy tai ei muuten pysty kontrolloimaan käytöstään, kertoo Tarja Tammentie-Sarén.

Hoitotahto vahvistaa perhekeskeistä työtä

Psykiatristen potilaiden omaiset toivovat hoitotahtojen yleistyvän. Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n aluetyöntekijä Silja Lampinen uskoo, että hoitotahdon ilmaiseminen vahvistaa sekä potilaan että omaisten asemaa.

– Kyllä meillä on sellainen näkemys, että psykiatrisen hoitotahdon käyttö parantaa sekä perhekeskeisen työn asemaa ylipäätään että myös omaisten asemaa tiedonsaantitilanteissa.

– Tärkeää on, että psykiatrinen hoitotahto tukee potilaan itsemääräämisoikeutta ja vahvistaa sairastuneen ihmisen yksilökeskeisen ja hänen elämänhistoriansa mukaisen hoidon. Toivottavasti hoitotahdot leviävät muihinkin sairaanhoitopiireihin, toivoo Silja Lampinen.

Lapissa hoitotahdosta on saatu hyviä kokemuksia

Ensimmäisenä Suomessa psykiatrisen hoitotahdon otti käyttöön Lapin sairaanhoitopiiri syksyllä 2011. Se on käytössä myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Lapissa hoitotahdosta on tullut tavanomainen käytäntö, kertoo ylihoitaja Johanna Erholtz.

– Psykiatrista hoitotahtoa tarjotaan potilaille aina kun se vain on mahdollista. Potilaiden kuuleminen kuuluu ennen muuta hyvään hoitokäytäntöön.

– Kun meillä on ollut tiedossa potilaan hoitotahto, olemme pystyneet välttämään pakkokeinojen käyttöä. Hoitotahdon avulla potilaaseen saadaan jonkinlainen kontakti myös vaikeissa psyykkisissä hätätilanteissa, kertoo Erholtz.