1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Kunnissa oikomishoitoihin liian niukat resurssit

Hampaiden oikomishoitoja tehdään entistä enemmän. Viimeisen viiden vuoden aikana määrät ovat kasvaneet selvästi kunnallisella puolella muun muassa Vaasassa ja Seinäjoella. Samaan aikaan resurssit ovat kuitenkin minimissään. Vaasassa tilanne on äitynyt melko hankalaksi.

Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Kunnilla urakkaa hampaiden oikomishoidoissa riittää, sillä lapsista noin neljäsosalla todetaan distaalipurenta. Silloin alaleuka on jäänyt kasvusta jälkeen. Heikon talouden kanssa kituuttelevien kuntien tilannetta pahentaa vielä se, että oikomishoitojen määrät ovat kivunneet kasvuun.

Vaasassa tilanne on muuttunut entistäkin hankalammaksi viimeisen vuoden aikana: kuntaliitos toi lisää potilaita ja toisaalta Vaasan kahdesta oikomisen erikoishammaslääkäristä toinen oli pitkällä sairaslomalla. Sen takia Vaasassa on ajauduttu tilanteeseen, jossa jopa kiireellisten potilaiden oikomishoitojono on kaksi vuotta.

– Kyllä se on valitettava tosiasia ja sille ei näillä resursseilla voida sen kummempaa tehdä. Tietysti se, että Vähäkyrö liittyi Vaasaan, on vaikuttanut tilanteeseen. Sieltä on tullut lisää hoidettavia, toteaa Vaasan kaupungin johtava ylihammaslääkäri Katri Palo.

Resurssit pienet jokaisella

Kunnilla oikomishoidon, kuten muunkin hampaidenhoidon, resurssit ovat niukat. Esimerkiksi Vaasassa oikomishoidon lääkärinvirkoja on kaksi, lisäksi lisätunteja kaupunki saisi ostaa, jos tekijä löytyisi. Seinäjoella oikomishoitoihin erikoistuneita hammaslääkäreitä on vain yksi, mutta työtä tekee myös 1,5 oikomishoitoihin perehtynyttä hammaslääkäriä.

Oikomishoidon ylihammaslääkäri Mathias Grön työssään. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Vähäisten resurssien kanssa kituuttelevat kunnat joutuvat tarkkaan rajaamaan potilaat, jotka kunnan oikomishoitoihin pääsevät. Yksittäisiä hampaiden kiertymiä, lievää ahtautta tai esteettisiä haittoja ei hoideta. Paineita olisi kiristää hoitoonpääsyn ehtoja entisestään.

– Se (ehtojen kiristäminen) on mahdollista, mikäli ei saada lisää resursseja tai mikäli ei delegoida. Sitä me on käytetty, että on delegoitu jonkin verran suuhygienistille tiettyjä työvaiheita. Silloin lääkäreille jää enemmän aikaa oikomissuunnitelmiin ja kojeistukseen, kertoo Vaasan kaupungin oikomishoidon ylihammaslääkäri Mathias Grön.

Tulevaisuus ei tuone valoisampaa huomista

Oikomisvelkaa on varmuudella kertynyt, mutta kukaan ei osaa arvioida, paljonko purentavikoja jää korjaamatta.

Oikomishoidoissa käytetään pääasiassa hammasrautoja. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasassa tilanne ei ainakaan parane lähitulevaisuudessa, sillä toinen oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä eläköityy vuoden sisällä. Erikoislääkäreitä on vaikea saada houkuteltua yliopistosairaaloiden kupeesta maakuntiin.

– Kyselyitä ollaan totta kai tehty ympäri Suomen, ja sitten jos ei löydy, niin yritämme saada jonkun meidän omista hammaslääkäreistämme erikoistumaan. Keikkafirmoillakaan ei välttämättä ole aina toimittaa oikojahammaslääkäriä ja lisäksi se on aina kunnalle kalliimpaa. Yhtään en uskalla luvata, että parempaan suuntaan ollaan menossa, huokaisee Vaasan johtava ylihammaslääkäri Katri Palo.