1. yle.fi
  2. Uutiset

Mikroskooppisen pienet roskat haittaavat merieliöitä Turun ja Rauman edustoilla

Mikroroskista on haittaa esimerkiksi merilintujen ja hylkeiden ruuansulatukselle. Mikroroskien vaikutuksista merten ravintoketjuun ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa.

luonto
Muoviroskia kädessä.
Rannoille ajautuvien roskien lisäksi veden mikroskooppisten pienet roskat kiusaavat merieliöitä.Kia-Frega Prepula / Yle

Mikroroskat aiheuttavat ongelmia Lounais-Suomen merialueilla. Esimerkiksi poltosta syntyneitä hiukkasia löydettiin Turun Viheriäistenaukolta ja eteläiseltä Airistolta pahimmillaan 20 kertainen määrä Suomenlahden pitoisuuksiin verrattuna.

Muovia ja kuituja sisältävän mikroroskan määrä taas oli suuri Pitkäsalmessa Aurajokisuussa. Muualla Turun edustalla mikroroskien määrä oli muun maan tasolla. Rauman merialueilla mikroroskia oli tutkimuksen mukaan vähemmän kuin Turun edustalla.

Mikroroskia ovat esimerkiksi tekstiilikuidut ja maalihiutaleet, muovit ja palamisesta syntyneet hiukkaset. Ne voivat sisältää suuria haitta-ainepitoisuuksia, raskasmetalleja, dioksiineja tai PAH-yhdisteitä.

Mikroroskat haittaavat muun muassa merieliöiden ruuansulatusta. Linnut ja hylkeet voivat syödä mikroroskia, elleivät ne pysty erottamaan niitä ravinnostaan. Mikroroskat saattavat myös sisältää haitta-aineita, joiden vaikutuksista ravintoverkossa ei ole tietoa.

Mikroroskia tutkittiin Suomen Ympäristökeskuksen tutkimusalus Muikulla syyskuussa 2013. Tutkimuksessa olivat mukana myös Turun ja rauman kaupungit.

Lue seuraavaksi