Hyppää sisältöön

Itsemurhia entistä vähemmän Pohjois-Suomessa

Kainuu ja Lappi ovat perinteisesti olleet Suomen synkintä itsemurha-aluetta, ja pohjoisessa itsemurhan tekijä on vielä useammin ollut mies kuin maassa keskimäärin. Miesten itsemurhat ovat kuitenkin olleet laskussa jo lähes neljännesvuosisadan.

Kuva: Yle

Pohjois- ja Itä-Suomi johtavat edelleen Suomen itsemurhatilastoja, mutta itsemurhien määrä on laskenut jyrkästi myös tällä alueella.

- Suurinta määrällinen väheneminen on siellä, missä itsemurhia on tehty paljon. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tämä kehitys jatkuisi, sanoo mielenterveys ja päihdepalvelut -osaston johtaja  professori Mauri Marttunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Itsemurhat liittyvät usein mielenterveys- ja päihdeongelmiin, joita niitäkin on Pohjois-Suomessa enemmän kuin maassa keskimäärin.

Luku lähes puolittunut 25 vuodessa

Suomen itsemurhatilastot ovat kaunistuneet suurta lamaa edeltäneen vuoden 1990 huippuluvuista. Silloin oman käden kautta lähti yli 1500 suomalaista. Tuorein Tilastokeskuksen itsemurhakuolleisuusluku on vuodelta 2012 ja silloin samaan ratkaisuun päätyi enää 873 henkilöä.

1990-luvun alussa  Kainuussa tehtiin noin 38, Lapissa noin 34 ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 30 itsemurhaa 100 000 asukasta kohden. Samaan aikaan koko maassa tehtiin noin 29 itsemurhaa 100 000 asukasta kohden.

2010-luvun alussa koko maan itsemurhakuolleisuuden kolmen vuoden keskiarvoluku oli 17. Kainuussa luku oli 25, Lapissa 23 ja Pohjois-Pohjanmaalla 18. Itsemurhien suhteellisen vähäisestä määrästä johtuen luvut vaihtelevat vuositasolla maakunnittain paljonkin, mutta trendi on silti hyvin  selvä.

Kehityksen taustalla on jyrkästi laskenut miesten itsemurhien määrä.

- Naisilla pudotus on ollut noin kolmannes ja miehillä yli 40 %. Mitään erityisestä syytä erolle ole tiedossa, toteaa Marttunen.

Uudenlaiset lääkkeet tepsineet

Naisten itsemurhissakin huippu saavutettiin vuonna 1990, mutta sen jälkeen alkanut lasku on ollut paljon miehiä loivempaa.  Miesten itsemurhakuolleisuus on kuitenkin huomattavasti suurempaa kuin naisten. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä on edelleen miehiä.

Naisten itsemurhat ovat yleisimpiä Etelä-Suomessa ja asutuskeskuksissa, kun miehillä itsemurhakuolleisuus on suurin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä maaseudulla.

Lasku  johtuu asiantuntijoiden mukaan useista eri asioista.

- Tuolloin alkoi laaja kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti, joka on vaikuttanut laskuun. Siihen liittyvä masennuksen ja iitsemurhariskin tunnistamisen ja hoidon parantuminen on yksi merkittävä tekijä. Toinen on mielenterveyshäiriöiden hoitopalvelujen saatavuuden helpottuminen. Vuonna 1990 tulivat myös käyttöön uudentyyppiset serotoniinipohjaiset masennuslääkkeet jotka ovat turvallisempia ja helppokäyttöisempiä kuin aikaisemmat lääkkeet,  arvioi Marttunen.