Yo-koe: Onko olemassa suomalaisuutta?

Reaaliaineiden ensimmäinen koe pidettiin keskiviikkona.

Ylioppilaskokelaat ovat tänään vastanneet reaaliaineiden kysymyksiin.

Koetilaisuus päättyi iltapäivällä kello 15. Kokeissa testattiin kemian, evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, maantieteen ja terveystiedon tietoja.

Yhteiskuntaopin kokeessa kysyttiin muun muassa millaisia vaikutuksia äänioikeuden alaikärajan laskemisella 16 vuoteen olisi. Lisäksi pyydettiin pohtimaan yhden hengen kotitalouksien lisääntymisen syitä ja vaikutuksia, sekä sitä, miten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa politiikkaan.

Maantieteessä oppilaita pyydettin pohtimaan syitä muun muassa siihen, miksi maailman lentoyhtiöiden lentoreitit eroavat alueellisesti toisistaan ja miten tämä heijastaa ihmisen toiminnan alueellista rakennetta maapallolla. Lisäksi kokeessa tiedusteltiin kaupungistumisen aiheuttamista riskeistä. 

Elämänkatsomustiedossa kysyttiin onko olemassa suomalaisuutta, jota määrittäisi suomalaisille yhteinen maailmankatsomus tai sen olennainen osa. Lisäksi aineen opiskelijoita pyydettiin pohtimaan voisiko ihmisen halujen tyydyttämismahdollisuuksien niukkuus olla syynä erilaisiin konflikteihin.

Terveystiedossa oppilaita pyydettiin selittämään tupakkariippuvuutta sekä klamydian ja kondylooman eroja.

Uskonnon opiskelijoilta tentattiin muun muassa Jobin kirjan opetusta sekä sitä, voidaanko Euroopan talouskriisin painottumista perinteisesti katolisiin maihin selittää uskonnollisilla perinteillä.

Tänä keväänä yo-kirjoituksissa on jäljellä vielä muun muassa vieraan kielen, toisen kotimaisen, matematiikan ja äidinkielen esseekokeet. Reaaliaineiden toinen osa on edessä runsaan viikon kuluttua.