Teillä liikkuu entistä vanhempaa raskasta kalustoa – jarruviat lisääntyneet

Raskaan liikenteen katsastuksissa havaitut vikamäärät kasvavat samalla, kun ajoneuvojen keski-ikä kasvaa. Kun kuljetusyrittäjät eivät ole pystyneet investoimaan, autot vanhenevat ja sitä kautta liikenneturvallisuusriskit kasvavat, sanoo A-katsastuksen aluepäällikkö Esko Kemppi.

Kotimaa
Rekka nelostiellä.
Ville Airaksinen / Yle

Raskaat ajat näkyvät ajoneuvokannan vanhenemisena. Auton iällä ja ajetuilla kilometreillä on ajoneuvojen katsastajien mukaan selvä yhteys vikojen määrän kasvuun.

Suomessa on yksi EU-alueen vanhimmista autokannoista. Henkilöautojen keski-ikä on pysynyt korkealla, yli kymmenessä vuodessa, eikä se näytä tuoreiden tilastojen mukaan alentuneen.

- Nyt se on jo yli 11 vuotta, sanoo A-Katsastuksen aluepäällikkö Esko Kemppi.

Huolestuttavana Kemppi pitää kehitystä raskaan kaluston puolella.

Huoli liikenneturvallisuudesta

A-Katsastus katsasti viime vuonna koko maassa lähes 70 000 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Yli 12 tonnia painavien kuorma-autojen keski-ikä oli viime vuonna reilut 10 vuotta, kun se vielä vuonna 2009 jäi alle yhdeksään vuoteen.

Erityisesti jarruviat ovat lisääntyneet, Esko Kemppi kertoo.

- Raskaan liikenteen osalta näyttää sillä tavalla huolestuttavalta, että katsastuksessa havaitut vikamäärät kasvavat samalla, kun ajoneuvojen iät kasvavat. Investoinnit näyttävät kulkevan koko ajan jälkijunassa. Kuljetusyrittäjät eivät ole pystyneet, eikä ole ollut kannattavaa investoida uusiin ajoneuvoihin. Tämä näkyy autojen vanhenemisena, ja sitä kautta liikenneturvallisuusriskinäkin.

Autojen katsastaja toivoo poliisille lisäresursseja liikenteen valvontaan.

Kuljetusyrittäjät eivät ole pystyneet, eikä ole ollut kannattavaa investoida uusiin ajoneuvoihin.

Esko Kemppi

Toisin kuin kuorma-autojen, linja-autojen keski-ikä on alentunut. Tämä selittyy Esko Kempin mukaan sillä, että kuntakilpailutusten päästövaatimusten myötä linja-autoliikennöitsijät uusivat kalustoaan herkemmin.