Ulosoton määrät kasvoivat viime vuonna

Vajaa puolet ulosottoon määrätyistä saatavista onnistutaan perimään takaisin.

Kotimaa

Ulosottoon joutuneiden velallisten määrä kasvoi hieman viime vuonna, kertoo Valtakunnanvoudinvirasto.

Vuoden lopussa ulosotossa olevia velallisia oli 238 000, kun vuotta aiemmin heitä oli noin 12 000 vähemmän. Velallisista 90 prosenttia oli luonnollisia henkilöitä, loput yrityksiä ja yhteisöjä.

Yhteensä ulosottoja tehtiin Suomessa vuoden aikana 621 000 kappaletta. Niistä valtaosassa ulosmitattiin palkkaa, eläkettä tai veronpalautuksia.

Jos elatusaputapauksia ei oteta huomioon, yksityisoikeudellisten saatavien määrä kasvoi viime vuonna 15 prosenttia edellisvuodesta. Ulosotossa perittiin useimmiten takaisin pikaluottoja, kulutusluottoja, vuokravelkoja ja pankkien saatavia.

Yhteensä Ulosottolaitos sai perittäväkseen viime vuonna 2,7 miljardin euron saatavat. Velkojille tilitettiin hieman yli miljardi euroa, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtio sai tilitetyistä varoista 450 miljoonaa euroa.

Ulosottolaitoksen käyttömaksuja perittiin erikseen 76 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että neljännes ulosottotoiminnan kuluista jäi veronmaksajien maksettaviksi.

Ulosoton kautta asuntoja myytiin viime vuonna 489 kappaletta ja kiinteistöjä 1 168 kappaletta. Määrät nousivat hiukan edellisvuodesta.

Häätöhakemuksia ulosottoon tuli noin 7 000. Niistä toteutettiin 1 654.