Taimia istutettiin ennätysmäärä Päijät-Hämeessä

Eniten maakunnassa istutetaan kuusen taimia. Poikkeukselliset istutusmäärät johtuvat viime vuoden vilkkaasta puukaupasta ja leudon talven hakkuuolosuhteista.

luonto
Mäntytaimikkoa
Mauri Tikkamäki / Yle

Puun taimia istutetaan Päijät-Hämeessä tänä keväänä ennätysmäärä. Taimien istutusmäärä nousee maakunnassa noin viiteen miljoonaan, missä kasvua on viidennes.

Neljä viidesosaa taimista on kuusia ja 15 prosenttia koivua. Männyn taimia istutetaan Päijät-Hämeessä verraten vähän.

Poikkeuksellisen suuret istutusmäärät johtuvat viime vuoden vilkkaasta puukaupasta ja siitä, että kuluva talvi on ollut otollinen hakkuille.

Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen arvioikin, että ensi vuonna istutusmäärät kasvavat tätäkin vuotta suuremmiksi noin kuuteen miljoonaan taimeen.