Pohjois-Pohjanmaan liitto: Sosiaalinen toimilupa tärkeä Kuusamon kaivoshankkeelle

Liitto muistuttaa, että suunniteltu louhinta-alue sijaitsee lähellä Suomen merkittävimpiä matkailualueita, joten sen sosiaalinen hyväksyttävyys pitää huomioida erityisen tarkasti. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liitto kaipaa lisää hankkeen pitkäaikaisvaikutuksista.

talous
Dragon Mining Oy aikoo louhia kultaa useista eri avokaivoksista Pohjois-Kuusamossa.
Dragon Mining Oy aikoo louhia kultaa useista eri avokaivoksista Pohjois-Kuusamossa.Dragon Mining Oy

Pohjois-Pohjanmaan liitto otti maanantaina kantaa Dragon Mining Oy:n Kuusamon Juomasuon kaivossuunnitelmista valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiin.

Liiton mukaan kaivoshankkeen vaikutukset matkailuelinkeinolle on huomioitava erityisesti niissä kahdessa vaihtoehdossa, jossa rikastamo sijoittuisi Ruka-Oulanka-Kitka -alueelle.

Pohjois-Pohjanmaan liitto painottaa, että louhinta-alueen sijainti yhden Suomen merkittävimmän matkailualueen läheisyydessä asettaa suuret vaatimukset niin sanotulle sosiaaliselle toimiluvalle. Matkailun kehittämisalueelle sijoittuvien kahden rikastamovaihtoehdon vaikutukset matkailuelinkeinoon ja matkailualueen imagoon voivat olla jopa arvioitua merkittävämmät.

Liitto kaipaa ympäristövaikutusten arviointiin tarkennuksia muun muassa eri kaivosvaihtoehtojen aiheuttamista pitkäkestoisista vaikutuksista.

Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, että hankkeen vaikutuksia ei ole riittävästi avattu eikä haittavaikutuksia minimoitu, jonka vuoksi ympäristön asukkaiden huoli on ymmärrettävä ja vaikuttaa hankkeen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen.