Pallaksen laajennuksen kaava alulle

Kiistelty Pallas-hotellin laajennuksen kaavatyö on aloitettu Muoniossa. Pallas-hotelli aiotaan laajentaa 130 vuodepaikasta 320 vuodepaikan hotelliksi.

Kotimaa
Hotelli PallasYLE / Esko Puikko

Pallas-hotelli sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Laajentamiselle on asetettu tiukat ehdot Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetussa laissa. Laissa on määritelty, montako vuodepaikkaa hotelliin voi enimmillään rakentaa ja mikä on suurin sallittu räystäskorkeus. Laissa todetaan myös, että rakentaminen ei saa vaarantaa kansallispuiston perustamistarkoitusta tai suojeltujen luonnonarvojen säilymistä.

Nykyinen asuntovaunualue on poistettava käytöstä eikä kaavassa saa osoittaa asuntovaunualueelle varausta.

Pallastunturin matkailukeskuksen asemakaavasta on julkaistu kuulutus Lapin Kansassa ja Muonion kunnan internet-sivuilla (siirryt toiseen palveluun). Suunnitteluhanketta johtaa AIHIO Arkkitehdit Oy.

Muonion kunta aikoo hyväksyä kaavan noin vuoden kuluttua. Lapland Hotelsin hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi ei halua tässä vaiheessa ottaa kantaa siihen, milloin hotellin laajennustyöt alkavat.

- Tässä on kyse kaavasta, eikä se ole rakentamispäätös, Yliniemi sanoo.

Pallas-hotellin laajennus on herättänyt vastustusta etenkin vihreiden poliitikkojen ja ympäristöväen parissa.