1. yle.fi
  2. Uutiset

Miten uusi alue voidaan liittää Venäjään? – lain vaatimukset

Uusien alueiden liittämiseen Venäjään tapahtuu monipolvisessa menettelyssä, jossa duuma on tärkeässä roolissa.

Ulkomaat

Venäjän parlamentin puhemies Sergei Naryshkin on radioasema The Voice of Russialla (siirryt toiseen palveluun) selventänyt, miten maan lakien mukaan uusi alue voidaan liittää emämaahan.

Kun muuhun maahan kuuluva alue esittää liittymistä Venäjään ja esittää asiasta laadittavaa valtioiden välistä sopimusta, Venäjän presidentti informoi asiasta duumaa, liittoneuvostoa ja Venäjän hallitusta. Asiasta neuvotellaan tarpeen mukaan.

Kun valtioiden välinen sopimusluonnos on solmittu, Venäjän presidentti pyytää perustuslakituomioistuinta tarkistamaan, että sopimus on sopusoinnussa Venäjän perustuslain kanssa.

Jos perustuslakituomioistuin antaa vihreää valoa, sopimusluonnos lähetetään duuman käsiteltäväksi. Samassa yhteydessä duuma käsittelee lakiesityksen, jossa määritellään mm. uuden alueen asema, rajat, siirtymäsäädökset jne.

Duuma ratifioi valtioiden välisen sopimuksen ja hyväksyy siihen liittyvän lain.

Jos duuma toteuttaa em. toimet, Venäjän federaation perustuslain 65. artiklaan tehdään muutos. Artiklassa on lueteltu Venäjän federaatioon kuuluvat alueet. Uuden alueen nimi lisätään listaan.

Lue seuraavaksi