Vanhuksissa piilee valtava potentiaali peliyrityksille

Ikäihmisille kehitetään erityisesti toiminnallisia pelejä toimintakyvyn kehittämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vanhus ei siedä peleissään bugeja tai muita keskeneräisyyksiä.

Kuva: Yle

Suurin syy vanhusten vähäiselle digitaalisten palvelujen käytölle on yksinkertaisesti se, että ne ovat liian vaikeita. Näin todetaan kansainvälisen tutkimus- ja kehitysprojektin Join-Inin yhteenvedossa.

Projektin tavoitteena oli etsiä ratkaisuja vanhusten aktivoimiseen pelien ja digitaalisten palvelujen avulla.

Join-Inin selvitysten perusteella markkinoilla ei ole tarpeeksi riittävän helppoja laitteita ja sovelluksia, jotka ottavat huomioon esimerkiksi iän tuomat rajoitteet niiden käytölle.

Hyötypelejä ja lähiverkostoitumista

Sosiaalisten verkkojen käyttäjinä ikäihmiset ovat nuorempaa väkeä paikallisempia. Vanhukset haluavat olla yhteyksissä vanhoihin tuttuihin, sukulaisiin ja ystäviin sen sijaan, että hakisivat aktiivisesti uusia tuttavuuksia.

Pelipuolella ikäihmisiä kiinnostaa erityisesti toiminnallisten pelien pelaaminen. Vanhuksille järjestettiin Join-In-projektin yhteydessä muun muassa konsolipelituokioita. Niistä kävi ilmi, että ikäihmisiä kiehtovat muistia virkistävät ja liikunnalliset pelit.

Yksi projektissa mukana olleista yrityksistä oli oululainen HappyWise. Projektipäällikkö Marjo Pekosen mukaan vanhukset haluavat pelejä heille ennestään tutuista teemoista.

- Teimme esimerkiksi pelin, jossa vanhus voi pyöräillä tutuissa maisemissa kotonaan. Pyörään liitettävän tabletin kautta pelaaja pystyy seuraamaan reittiään kartalta ja näkee tuttuja maisemia. Myös kävelypeli, jossa pitää päästä ulos labyrintista miellytti, Pekonen kertoo.

Norjassa Nintendo Wii -pelikonsolilla pelanneet vanhainkodin asukkaat innostuivat peleistä niin, että heille hankittiin oma pelikone testijakson päätyttyä.

Bugi karkottaa vanhuksen

Eräs erityispiirre vanhuksille suunnatuissa peleissä on se, että niiden pitää olla huolellisesti hiottuja ennen myyntiin laittamista. Siinä missä teknisesti orientointunut nuorempi pelaaja kestää peliltä joitain keskeneräisyyksiä ja bugeja, saattavat ne olla ikäihmiselle karkottava tekijä.

- Vanhukset saattavat säikähtää, eivätkä enää halua kokeilla peliä uudestaan, Marjo Pekonen kertoo.

Join-In-projektin pelien demoamiset paljastivat peleistä paljon yllättäviä puutteita.

- Vaikka olimme ottaneet käyttäjäryhmän erityistarpeet huolellisesti huomioon, jouduimme hiomaan monia osa-alueita peleissä.

Suurimmassa osassa pelejä esimerkiksi ruudulle ilmestyvien ärsykkeiden määrä on liian suuri vanhuksen havainnointikyvylle.

Maaperää markkinoille

Join-In-projektin perusteella vanhuksille suunnatuilla digitaalisilla tuotteilla on merkittävä kaupallinen potentiaali. Ikäihmiset ovat ostovoimaisia ja heidän tietotekniset taitonsa paranevat jatkuvasti.

Ongelmana on ansaintalogiikka. Esimerkiksi teknisen asiakastuen kasvavat vaatimukset nostavat tuotteen hintaa. Lisäksi tilaaja, maksaja ja käyttäjä ovat usein eri tahoja, joilla on tuotteelle erilaisia vaatimuksia.

Myös markkinointi koetaan haasteelliseksi, sillä esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset on vaikeaa tavoittaa perinteisen markkinoinnin keinoille. Join-Inin mukaan pelien ikäihmisille saattamisessa omaisilla, yleensä lapsilla, on iso rooli.