1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Radikaalileikkaus ehkä sittenkin hyväksi varhaista eturauhassyöpää sairastaville

Muutama vuosi sitten samankaltainen tutkimus osoitti radikaalileikkaukset hyödyttömiksi paikallista ja varhaisessa vaiheessa olevaa eturauhassyöpää sairastaville.

Varhaisessa vaiheessa olevaa eturauhassyöpää sairastavat miehet elävät todennäköisesti pitemmän elämän, jos heille tehdään radikaalileikkaus sen sijaan, että syövän kehittymistä jäätäisiin vain seuraamaan.

New England Journal of Medicinessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistu havainto on mielenkiintoinen, sillä muutama vuosi sitten samankaltainen PIVOT-tutkimus osoitti radikaalileikkaukset hyödyttömiksi paikallista ja varhaisessa vaiheessa olevaa eturauhassyöpää sairastaville. Ristiriita PIVOT-tutkimuksen tulosten kanssa johtuu todennäköisesti siitä, että nyt julkaistu tutkimus aloitettiin ennen kuin PSA-mittaukset yleistyivät eturauhassyövän toteamisessa.

Tulokset perustuvat 23-vuotiseen seurantaan, jossa 700 varhaisessa vaiheessa olevaa eturauhassyöpää sairastavaa miestä satunnaistettiin joko radikaalileikkaukseen tai seurantaryhmään, jossa syövän etenemistä vain seurattiin.

Radikaalileikkauksen läpikäyneistä miehistä selvästi useammat olivat elossa vielä seurannan päättyessä, tulokset osoittivat. Kuolleisuus pieneni etenkin alle 65-vuotiaiden miesten sekä kohtalaisen riskiluokituksen saaneita syöpiä sairastavilla. Yli 65-vuotiailla radikaalileikkaus ehkäisi syövän leviämistä.

Tulostensa perusteella tutkijat laskevat, että tässä potilasryhmässä ja seurannassa yhden kuoleman estäminen edellytti kahdeksan miehen leikkaamista. Hyötysuhde parani halki seurannan.

Eturauhassyöpä on Suomessa ja monessa muussa länsimaassa miesten yleisin syöpä. Se on yleensä hitaasti etenevä, eivätkä kaikki eturauhassyövät aiheuta koskaan oireita. Toisaalta osa syövistä etenee ja voi lopulta aiheuttaa kuoleman. Nykyään ei vielä osata varmuudella ennustaa, keiden eturauhassyöpä etenee ja ketkä tarvitsevat hoitoa.