1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Ekokemin Kokkolan jätelaitokselle ympäristölupa – valitukset voivat venyttää hanketta vuosia

Ekokem Palvelut voi rakentaa kiistellyn vaarallisten teollisuusjätteiden kaatopaikan ja käsittelylaitoksen Kokkolan suurteollisuusalueelle. Aluehallintovirasto on myöntänyt laitokselle ja kaatopaikalle ympäristöluvan. Mahdollisten valitusten käsittely voi kuitenkin viedä neljä vuotta eikä Ekokem saa aloittaa toimintaa ennen niiden käsittelyä. Asukasyhdistys ennakoi tekevänsä useitakin valituksia.

Kotimaan uutiset
Kuvassa karttakuva Ykspihlajaan Ekokemille varatuista alueista.
Ekokemin laitosta varten on varattu kaksi maa-aluetta suurteollisuusalueelta.YLE / Kalle Niskala

Ekokemin tarkoituksena on rakentaa Kokkolaan laitos, joka vastaanottaisi enimmillään noin 170 000 tonnia jätteitä vuodessa noin 150 kilometrin säteeltä Kokkolasta.

Ympäristölupa on myönnetty teollisuusjätteiden käsittelylle eli stabiloinnille ja kiinteytykselle, alipaine-, biologiselle ja termiselle käsittelylle, jätteiden märkäerotukselle ja pesulle sekä esikäsittelylle. Sen sijaan aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen laitoksen ulkopuolisten vesien käsittelystä sekä yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen lietteen käsittelystä. Toimintaa ei myöskään saa aloittaa mahdollisten valitusten käsittelyn aikana.

Käsittely avissa vei poikkeuksellisen kauan; asiaa puitiin tavanomaista laajemmalla kokoonpanolla.

Johtaja Ville Yrjänä sanoo, että Ekokem tutkii luvan tarkasti ennen kuin kommentoi sitä. Ekokemin suunnitelmat ovat lähtökohtaisesti ennallaan.

Ympäristöneuvos Päivi Vilenius Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta laskee, että mahdollisten valitusten käsittely hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vie vähintään neljä vuotta. Jos asia menee läpi hallinnollisesti, Kokkolan kaupungin on vaikea kieltää sitä, koska kyse ei ole kaavan vastaisesta toiminnasta.

Ekokem tarvitsee rakennusluvan, jota se voi hakea ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman. Kokkolan kaupunki on viimeisissä lausunnoissaan vastustanut suunnitelmia. Alueen omistavat kaupungin yhtiöt.

Vaadittu taso on sama kuin satamakenttien

Aluehallintovirasto asettaa kaatopaikan rakenteille ja toiminnalle ehtoja. Kaatopaikan ja rannan väliin tulee jäädä 75 metrin suojavyöhyke. Loppusijoituskaatopaikan pohjan tulee jäädä noin metrin korkeammalle kuin mihin aallokko ja merivesitulva voisivat merenpinnan nostaa. Käytännössä se on sama taso, jolle satamakentät on rakennettu. Sataman hanke merialueen täytöstä mahdollistaakin toteutuessaan kaatopaikan rakentamisen hakemuksen mukaisessa laajuudessa.

Ympäristölupapäätöksessä annetaan määräyksiä myös muun muassa päästöistä mereen ja ilmaan, melusta ja poikkeustilanteisiin varautumisesta. Samoin määrätään kaatopaikalle sijoitettavan jätteen laadusta, paikan ja laitoksen rakenteista sekä rakentamisen aikaisesta päästöjen hallinnasta.

Mereen johdettaviille jätevesille on annettu rajat ja jätteiden käsittelyn pölyävät työvaiheet pitää luvan mukaan hoitaa sisätiloissa. Kokkolan kaupunginhallitus täsmensi aikanaan vaatimustaan juuri pölyhaitoista; kaupungin mukaan kaiken ongelmajätteen käsittelyn ja varastoinnin pitää tapahtua sisätiloissa.

Asukasyhdistys aikoo valittaa

Ykspihlajan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Outi Airola sanoo, että yhdistys aikoo jättää asiasta useitakin valituksia.

– Haluamme viivyttää tätä, koska ministeriö on tekemässä uusia suosituksia ja rajauksia ja säätämässä tulvakorkeuksia uudelleen. Nykyiset myrskyt ovat näyttäneet, että nykyinen lainsäädäntö on vanhentunut niiden osalta. Me haluamme odottaa uudet rajaukset ja päätökset, koska niiden nojalla meidän mielestämme tätä lupaa ei voitaisi myöntää, sanoo Airola.

Airolan mukaan henki on sellainen, että periksi ei aiota antaa.

Lue seuraavaksi