Wikipedia keräsi rahaa ilman lupaa - Poliisihallitus ei ryhdy toimenpiteisiin

Poliisihallitus päätti selvittää asiaa sen jälkeen, kun Wikipedian suomenkielisillä sivuilla ryhdyttiin pyyytämään yksityishenkilöiltä rahalahjoituksia.

Kotimaa
Wikipedia suomenkielinen tunnus
Wikipedia / Yle

Internetissä toimivan tietosanakirja Wikipedian taustajärjestö Wikimedia Foundation WMF on kerännyt Suomessa rahaa ilman asiaankuuluvaa rahankeräyslupaa, katsoo Poliisihallitus.

Poliisihallitus ei kuitenkaan ole aloittamassa asiassa esitutkintaa tai syyteharkintaa, koska ne eivät kuulu sen toimivaltaan. Poliisihallituksella ei myöskään ole toimivaltaa kieltää tai hyväksyä toimintaa lainvastaisena tai lainmukaisena. Päätös mahdollisesta rikoksesta jää viime kädessä tuomioistuimen tehtäväksi.

Lausunnossaan Poliisihallitus toteaa myös, ettei sillä ole toimivaltaa ilman asiaankuluvaa lupaa hankitun rahan suhteen.

Wikipedian kaltaista toimintaa voidaan Poliisihallituksen mukaan pitää yleishyödyllisenä toimintana, jonka edistämiseen rahankeräyslupa on mahdollista saada. Se edellyttäisi kuitenkin Suomeen rekisteröidyn yhdistyksen perustamista.

Poliisihallitus päätti selvittää asiaa sen jälkeen, kun Wikipedia ryhtyi suomenkielisillä sivuillaan pyyytämään yksityishenkilöiltä rahalahjoituksia toimintansa rahoittamiseen.

Selvityspyyntö lähetettiin suomalaiselle Wikimedia Suomi ry:lle, joka toimii yhteistyöttä Wikimedia Foundationin kanssa.

Wikimedia Suomi ry:n mukaan asia ei kuulunut sille, koska kyseessä on yhdysvaltalainen toimija, jolle myös rahalahjoitukset menevät. Wikimedia Suomi toimitti selvityspyynnön Wikimedia Foundationin lakiasianosastolle, joka vastasikin ajallaan Poliisihallitukselle.

_Wikimedia Suomi ry:n ja Wikimedia Foudationin nimet korjattu ja rahankeräysluvan ehtoja tarkennettu kello 15.45. _