Maistraattien lakkauttaminen voi muuttaa vihkimiskäytäntöjä

Siviilivihkiminen maistraatin juhlatiloissa voi loppua säästölistalle joutuneilla paikkakunnilla. Suomessa kaavaillaan useiden maistraatin yksiköiden lakkauttamista.

Kotimaa
Suomen laki -kirja, kaksi kynttilää ja siviilivihkiäisten puhe pöydällä Helsingin maistraatissa
Yle

Suomessa suunnitellaan useiden maistraattien sulkemista. Jos yksiköt lakkautetaan, asiakkaat voivat hoitaa lähes kaikkia asioita nykyiseen tapaan tilalle tulevissa julkisen hallinnon yhteisissä asiakaspalvelupisteissä.

Siviilivihkimisiä tai parisuhteen rekisteröimisiä ei kuitenkaan enää voitaisi tehdä entiseen tapaan nykyisissä maistraattien vihkitiloissa.

Vihille haluavat voisivat yhä tilata maksusta maistraatin vihkijän toimipisteen ulkopuolelle, mutta ilmaiseksi vihille pääsisi vain arkisemmissa, asiakaspalvelupisteen yhteydessä olevissa tiloissa tai jossain isommassa maistraatin yksikössä.

Yhteistä asiakaspalvelua koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään aikana ja lain julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi vuoden alusta. Yhteisiä asiakaspalvelupisteitä tullaan perustamaan vaiheittain vuosien 2015 - 2019 aikana.

Viraston ulkopuolinen siviilivihkiminen maksaa tätä nykyä virka-aikana 120 euroa ja virka-ajan ulkopuolella 200 euroa. Parisuhteen rekisteröinti virka-ajan tai viraston ulkopuolella maksaa 200 euroa.

Asiakkaat maksavat lisäksi matkakustannukset, jos rekisteröinti tai vihkiminen tehdään viraston aukioloajan ulkopuolella tai muualla kuin siellä.