Puheloinen: Venäjä pyrkii palauttamaan Neuvostoliiton arvovallan

Puolustusvoimien komentaja Ari Puheloinen pitää Ukrainan tapahtumien vakavimpana seurauksena Euroopan turvallisuustilanteen kiristymistä. Suomeen ei hänen mielestään kohdistu mitään erityistä uhkaa. Konfliktin laajenemiselle on voimakkaita pidäkkeidä, hän arvioi.

Ukraina
Ari Puheloinen
Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen arvioi Ukrainan tilannetta ja Venäjän toimia.

Krimin konflikti ei ole muuttunut sotilaalliseksi, vaan se on edelleen poliittisella tasolla, sanoi Puolustusvoimien komentaja Ari Puheloinen Yle Radio 1:n Ykkösaamussa. Hän kiinnitti erityisesti huomiota siihen, mitkä ovat kriisin taustat, Venäjän tavoitteet ja konfliktin ratkaisemisen suurimmat haasteet.

- Tässä ei ole varsinaisesti sodittu, hän huomautti. Huolestuttavaa on Puheloisen mukaan se, että Venäjä käyttää politiikan tekoon sotilaallista voimaa.

Venäjällä on Puheloisen mukaan kaksi suurta pitkän aikavälin ulkopoliittista tavoitetta, joiden toteutukseen myös Ukrainan tapahtumat liittyvät. Venäjä haluaa palauttaa ainakin osan Neuvostoliiton vaikutusvallasta ja toisaalta rajoittaa lännen vaikutusvallan lisääntymistä rajoillaan.

- Näiden päämäärien valossa Ukrainankin tapahtumia on katsottava, Puheloinen sanoi. Venäjä on ollut taitava löytämään ulkopoliittisille toimilleen sopivan ajankohdan.

Sotilaallisen toiminnan laajeneminen ei ole todennäköistä

Hän ei näe välitöntä uhkaa sille, että Ukrainan kriisi laajenisi. Venäjä haluaa laajentaa vaikutustaan ja siihen se käyttää poliittisia, taloudellisia ja myös sotilaallisia keinoja, mutta siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että kriisi heti laajenisi.

- On isoja pidäkkeitä, että sotilaallinen toiminta laajenisi Itä-Ukrainaan. Venäjän on otettava huomioon, että sen toimilla on huomattavat vaikutukset sen omaan talouteen. Tuskin Venäjä on halukas tyhjentämään valtionkassaansa Ukrainan vuoksi, hän totesi.

Puheloisen mielestä suurin Ukrainan tapahtumista seuraava huoli on se, millaiseksi Euroopan turvallisuusilmapiiri muuttuu. On mahdollista, että Euroopan turvallisuustilanne merkittävästi kylmenee, mikä vaikeuttaa mm. kanssakäymistä ja taloutta.

Puheloinen ei kantanut huolta Venäjän Suomen lähialueilla suorittamista sotaharjoituksista. Ne ovat hänen mielestään normaalia toimintaa.

- Ongelma on Venäjän ja Ukrainan välillä, ei Venäjän ja Suomen välillä, hän kiteytti.