Kaarina kaipaa Lemunniemeen tiiviimpää rakentamista

Osayleiskaavan muutosta valmistellaan kolmen vaihtoehdon pohjalta, joissa asukasluku vaihtelee 5 000-10 000 välillä.

Lemu, Masku

Kaarina pohtii Lemunniemen alueen tehokkaampaa kaavoitusta. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta saa ensi viikolla eteensä kolme vaihtoehtoa osayleiskaavan muuttamiseksi. Kaavamuutos koskisi Yli-Lemusta Auvaisbergiin ulottuvaa aluetta, Rauvolantien eteläpuolista osaa ja Kuokkamaata.

Vaihtoehto ykkönen noudattaisi nykyistä noin 5 000 asukkaan väljään omakotiasumiseen tähtäävää osayleiskaavaa.

Kakkosvaihtoehdossa kyseeseen tulisi tiiviimpi omakoti- tai rivitalorakentaminen noin 7 000 asukkaan tarpeisiin.

Kolmas vaihtoehto mahdollistaisi kerros- ja pientalorakentamisen, mikä nostaisi Lemunniemen asukasmäärän lähelle 10 000:ntä.

Kaarinan kaavoitustoimen mielestä nykyinen osayleiskaava on mitoitukseltaan ongelmallinen. Asukasmäärä uhkaa jäädä niin alhaiseksi, että pientalovaltaiselle alueelle ei tulisi palveluita. Lisäksi Turun kaupunkiseudun rakennemallissa Lemunniemi on merkitty keskeiseksi laajentumissuunnaksi.