KHO hyväksyi Suojelupoliisin osastopäällikölle annetun varoituksen – syynä Tiitisen lista

Supon osastopäällikkö Paavo Selin otti osaa Tiitisen listasta kertovan kirjan julkistamistilaisuuteen ilmoittamatta esimiehilleen.

Kotimaa
Alpo Rusin Tiitisen lista -kirja.
Tommi Pylkkö / Yle

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt suojelupoliisin vuonna 2011 osastopäällikkö Paavo Selinille antaman kirjallisen varoituksen.

Selin sai Supon päälliköltä varoituksen sen jälkeen, kun hän oli osallistunut Alpo Rusin kirjoittaman kirjan Tiitisen lista. Stasin vakoilu Suomessa 1960 - 1989 julkistamistilaisuuteen. Varoituksen syy oli se, että Supon ohjesäännön mukaan viraston toimialaan kuuluvista yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista on ilmoitettava esimiehille.

Selin oli valittanut varoituksesta virkamieslautakunnalle, koska asia ei hänen mielestään kuulunut Supon toimialaan, eikä hän ollut paikalla kutsuttuna tai muutenkaan työnantajansa määräyksestä, joten hänellä ei ollut informointivelvollisuutta.

Virkamieslautakunta kumosikin Supon päällikön antaman varoituksen.

Suojelupoliisi vei asian Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi virkamieslautakunnan päätöksen ja palautti voimaan Selinille annetun varoituksen.

KHO pohti erityisesti kysymystä, liittyikö asia Supon ohjesäännön mukaisesti sen tehtäviin.

KHO:n päätösperustelujen mukaan Rusin kirjan aiheena oli ns. Tiitisen lista, jossa kuvataan DDR:n salaiselle poliisille Stasille tietoja antaneita suomalaisia henkilöitä. Lista on yleisesti tunnettu Supon asiakirja ja sen salassapidon lainmukaisuutta on käsitelty paljon julkisuudessa ja myös oikeudessa. Supoa kirjassa käsitellään kriittiseen sävyyn ja kirjan kirjoittaja on ollut Supon esitutkinnan kohteena.

Tästä syystä Rusin kirjan julkistamistilasuus on liittynyt suojelupoliisin tutkintaan, KHO toteaa.