Kannuslaiset vaativat jatkoa jo kuoliniskun saaneelle kyläkoululle

Kannuksessa Eskolan kyläyhdistys on noussut taistelemaan jo lakkautetun Hanhinevan koulun puolesta. Yhdistysväki jätti Kannuksen kaupungille kuntalaisaloitteen, jossa toivotaan että perusopetus jatkuisi syksyllä koulussa. Aloitteen on allekirjoittanut lähes 190 asukasta.

Kannus
Hanhinevan koulu Kannuksen Eskolassa.
Kannuksen kaupunki

Kyläläiset perustelivat kyläkoulun säilyttämistä muun muassa oppilasmäärän kasvulla. Heidän mukaansa kylällä on valmiutta ottaa koulun kiinteistö hallintaansa kohtuulliseen hintaan ja hoitaa muun muassa siivous ja kouluruokailu.

Eskolan kyläyhteustö on Green care -innovaatiokylä, ja tavoitteena on perustaa kylään maan ensimmäinen luontohoivakoulu. Eskolan kylä on myös mukana yliopistokeskuksen seurantatutkimuksessa, jossa luodaan uusia palvelumalleja maaseudulle.

Vetoomuksen allekirjoittajat sanovatkin, että perusopetuksen jatkaminen Hanhinevan koulussa olisi Kannuksen kaupungille edullisempaa kuin oppilaiden kuljettaminen kaupungin keskustaan.

Kannus päätti viime kesäkuussa lakkauttaa Hanhinevan ja Välikannuksen koulut tämän lukuvuoden jälkeen.