Reaalikoe: Mitä vaikeuksia ihminen kohtaa yritäessään erota yhteisöstään?

Ylioppilaskokelaat vastasivat perjantaina filosofian, psykologian, historian, fysiikan ja biologian kysymyksiin.

Kotimaa

Ylioppilaskokelaat ovat pohtineet perjantaina reaaliaineiden kysymyksiä. Kyseessä oli reaaliaineiden toinen osa, jossa testattiin filosofian, psykologian, historian, fysiikan ja biologian osaamista.

Filosofian kokeessa kysyttiin muun muassa, missä mielessä onnellisuus, hyvä elämä ja hyvinvointi ovat eettisiä käsitteitä ja mitä vaikeuksia ihminen kohtaa, kun yrittää erota yhteisöstään.

Psykologiassa vastaajien piti selittää esimerkiksi, miten aivot kehittyvät ja muovautuvat. Vastaajia pyydettiin myös tekemääb tutkimussuunnitelma sen selvittämiseksi, miten persoonallisuus vaikuttaa henkilön toimintaan esimerkiksi Facebookissa, ja heidän piti pohtia itsemurhia sekä itsetuhoista käyttäytymistä.

Historiassa kokelailta tiedusteltiin, millä perusteilla voidaan esittää, että suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin perusta luotiin Ruotsin valtakunnan aikana. Heitä myös pyydettiin pohtimaan uskonnon merkitystä antiikin Kreikassa ja Roomassa ja tarkastelemaan mustan surman vaikutuksia.

Fysiikassa kysyttiin esimerkiksi, miten ääni syntyy vuvuzelan eli stadiontorven sisällä, ja biologiassa tiedusteltiin, miksi haitallisia geenejä säilyy populaatiossa.

Kevään ylioppilaskirjoituksissa on jäljellä vielä kaksi kirjallista koetta: vieraan kielen lyhyt oppimäärä ja saamen äidinkielen koe.