Valiokunta: EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta

Ulkoasiainvaliokunta arvioi EU:n ja Yhdysvaltain talouskumppanuuden vahvistamisen hyödyttävän Suomea paitsi taloudellisesti myös turvallisuuspoliittisesti. Valiokunnan mukaan parhaillaan neuvoteltava vapaakauppasopimus vahvistaisi Suomen turvallisuutta.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on esitellyt yksimielisen lausuntonsa EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimuksesta perjantaina kokouksensa jälkeen. Valiokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Timo Soini luonnehti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja maailman suurimmaksi demokratiakeskittymäksi ja kaupan vahvistavan keskinäisriippuvuutta.

– Me näemme tällä laajan poliittisen merkityksen myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta.  Viime aikojen tapahtumat alleviivaavat myös sitä, että kauppapolitiikka on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Soini sanoi.

EU ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet kauppa- ja investointisopimuksesta viime kesästä alkaen. Neuvottelukierroksia on käyty tähän mennessä neljä. EU:ta neuvotteluissa edustaa Euroopan komissio.

Maailman kauppamahdit neuvottelupöydässä

EU ja Yhdysvallat ovat maailman kauppamahteja. Atlantin ylittävän kaupan arvo päivässä on noin kaksi miljardia dollaria. Suomelle Yhdysvallat on EU:n ulkopuolisista maista toiseksi merkittävin vientimaa Venäjän jälkeen. Vapaakauppasopimus helpottaisi eurooppalaisyritysten pääsyä Yhdysvaltain markkinoille.

Kokoomuksen Ilkka Kanervan mukaan Suomella, mutta myös koko Euroopalla, on neuvotteluissa paljon voitettavaa.

Jos maailmankaupan painopiste on siirtymässä enemmän Tyynenmeren suuntaan, niin kyllä meidän täytyy toimia tavalla, jossa me emme jää kuivuvaksi oksaksi, Kanerva luonnehti.

Huolta investointisuojasta ja riitojen ratkaisusta

Vapaakauppasopimuksen investointisuojaa koskeva kohta on herättänyt arvostelua oikeusoppineiden keskuudessa. Sen katsotaan mahdollistavan oikeudellisesti ongelmallisen tilanteen, jossa sijoittajat voisivat haastaa valtion välimiesmenettelyyn itselleen haitallisiksi katsomissaan tilanteissa. Tällaisen välimieselimen oikeudellinen perusta on arvostelijoiden mukaan ongelmallinen ja voisi johtaa lähinnä juristeja hyödyttävään tilanteeseen.

Ulkoasiainvaliokunnassa pitäydyttiin muotoilemasta yksityiskohtaista kantaa välimiesmenettelyyn. Valiokunnan puheenjohtajan Timo Soinin mukaan sopimus ei saa kuitenkaan luoda tilannetta, jossa valtiollisen lainsäädännön ohi ajetaan.

– Sehän ei saa vapauttaa sijoittajia oikeudellisesta vastuusta, ja kun Suomessa ollaan niin Suomen lakeja pitää noudattaa, Soini painotti.

EU-USA-kauppasopimus voi olla edelläkävijä

Ulkoasiainvaliokunnan mukaan kauppasopimusneuvottelut tarjoavat EU:lle ja Yhdysvalloille myös mahdollisuuden luoda aivan uuden, läpinäkyvämmän ja reilumman tavan riitatilanteiden ratkaisemiseksi.

– Jos tällainen sääntöpohjainen järjestely kyetään tekemään nyt transatlanttisella ulottuvuudella, niin se kyllä luo WTO:honkin tietyn standardin, joka näyttää suuntaa muille kauppajärjestelyille reiluudessaan ja avoimuudessaan_, _Kanerva arvioi.

Vihreiden Anni Sinnemäki pitää hyvänä, että Euroopan komissio on ensimmäistä kertaa päättänyt pitää julkisen kuulemisen riitojen ratkaisumenettelystä. Komission on määrä aloittaa kuulemiset ensi viikolla.

– Me olemme nähneet tässä paljon huolta ja olleet kriittisiä, mutta uskomme myös, että ehkä tämä asian avoin kuuleminen ja perusteellinen pohtiminen voivat tuoda vielä ehdotuksia, jotka voisivat tuoda paremman järjestelmän kuin tämä 1960-luvulta peräisin oleva vanha välimiesmenettely on, Sinnemäki pohti.

Suuri valiokunta kokoaa eduskunnan lopullisen kannan

Suomen eduskunnan lopullisen kannan EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimusneuvotteluihin kokoaa ja muotoilee eduskunnan suuri valiokunta. Ulkoasiainvaliokunnassa sosiaalidemokraattien edustajana istuva Johannes Koskinen toivoi suuren valiokunnan muotoilevan vielä tiukempia kantoja kuin mitä sen omaan lausuntoon kirjattiin.

– Suuren valiokunnan pitää ottaa tätä tarkempia ja tiukempiakin reunaehtoja siihen eduskunnan kantaan. Erityisesti ympäristön ja työntekijöiden suojaa ja sosiaalista suojelua koskeviin kohtiin tulee varmaan tarkemmat reunaehdot ja sama koskee näitä riitojen ratkaisumenettelyä. Tämä nyt oli aika ymmyrkäinen kanta, joka tähän ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon on kirjoitettu, Koskinen arvosteli.

EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimusneuvottelut on tarkoitus saada päätökseen vielä ennen kuin presidentti Barack Obaman virkakausi vuonna 2016 päättyy.