Opetushallituksessa ihmetellään linjausta koulujen uskonnollisista tilaisuuksista – "Meillä on oikeus myös harjoittaa uskoa"

Opetusneuvos Pekka Iivosen mukaan Opetushallitus ryhtyy toimiin apulaisoikeuskanslerin kehotuksen pohjalta.

Kotimaa
Suvivirsi
Päivi Leppänen / Yle

Opetushallitus aikoo ohjeistaa kouluja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä apulaisoikeuskanslerin linjauksen mukaisesti, sanoo opetusneuvos Pekka Iivonen.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ratkaisi tänään, että esimerkiksi virsiä tai rukouksia sisältävät aamunavaukset ja päättäjäistilaisuudet ovat ongelmallisia uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraaliuden kannalta.

– En kyseenalaista apulaisoikeuskanslerin päätöstä. Opetushallituksen juristit tutkivat asiaa, ja toimimme sen mukaan, mitä apulaisoikeuskansleri on linjannut, Iivonen sanoo.

Apulaisoikeuskansleri viittaa ratkaisussaan muun muassa siihen, että perusoikeuksiin lukeutuvaan uskonnonvapauteen sisältyy oikeus olla tunnustamatta uskontoa.

Iivonen sanoo "ihmettelevänsä vahvasti, että vähemmistö voi näin vahvasti ohjata enemmistön toimintaa". Vähemmistöllä hän viittaa koulujen uskonnollisista tilaisuuksista apulaisoikeuskanslerille kannelleisiin uskonnottomiin.

– Uskonnonvapautta säätelevä lainkohta on kaksisuuntainen, eli meillä on paitsi oikeus olla harjoittamatta, myös oikeus harjoittaa uskoa. Enemmistö kuitenkin Suomessa on luterilaista ja katsoo, että nämä asiat ovat merkittäviä, Iivonen sanoo.

Tähän asti koulujen uskonnollissävytteisissä tilaisuuksissa on Iivosen mukaan noudatettu käytäntöä, joka pohjautuu uskonnon opetuksessa noudatettavaan lainsäädäntöön.

Käytännön mukaan peruskoulun oppilaat ovat huoltajan ilmoituksella voineet jäädä tilaisuuksista pois, ja lukio-opiskelijat ovat voineet ilmoittaa poissaolostaan itse.