Taysin nimityskiistassa palattiin alkuun: ylihoitaja jatkaa sijaisena

Taysin sijaiskiistassa palattiin jälleen lähtöpisteeseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että toimialajohtajan määräaikaisena sijaisena jatkaa lokakuussa tehtävään nimetty ylihoitaja.

Kotimaa
Taysin päärakennus
Yle / Jarkko Laaksonen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että ylihoitaja jatkaa toimialuejohtajan sijaisena Taysissa. Näin se hylkäsi esityksen, jonka mukaan toimialuejohtajan sijaiseksi olisi vaihdettu hallintoylilääkäri. Hallituksen mukaan tietoon ei ole tullut sellaisia uusia perusteita, että sijaispäätöstä tulisi muuttaa.

Julkisuudessa on esitetty, että toimialueella on ollut jo pitkään johtamiseen liittyviä ongelmia. Siksi sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että asiaa ryhdytään selvittämään välittömästi. Selvitys tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 5. toukokuuta.

Kiista Taysin yhden toimialueen johtajan sijaisuudesta nousi julkisuuteen, kun viisi syöpälääkäriä irtisanoutui vastalauseena sijaisjärjestelyille. Toimialuejohtajan määräaikaiseksi sijaiseksi nimettiin lokakuussa ylihoitaja. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori ja toiminut pitkään toimialuejohtajan varahenkilönä.

Lääkäriliiton mielestä potilastyötä tekevän lääkärin esimiehen tulee olla lääkäri. Sairaanhoitopiirin johto esitti kiistan ratkaisuksi, että sijaiseksi vaihdettaisiin hallintoylilääkäri. Tehy vastusti sijaisen vaihtamista maanantaina ulosmarssilla.