Päättäjät: Kilometriverosta mahdollinen apu Helsingin liikennesumppuihin

Kilometrivero tukisi Helsingin haasteellisia tavoitteita vähentää henkilöautoilua. Tieliikennemaksun vaikutukset kannustaisivat kaupunkilaisia liikkumaan kävellen tai pyöräillen sekä suosimaan joukkoliikennettä.

Kilometrivero
Autoja ruuhkajonossa Helsingin Kauppatorin sivustalla.
YLE

Helsinki ei näe suuria esteitä kilometriveron käyttöönotolle, ilmenee kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoluonnoksesta. Sen mukaan kilometriveron vaikutukset tukisivat hyvin Helsingin omia liikennepoliittisia tavoitteita.

- Jorma Ollilan työryhmän selvityksessä todettiin, että veromuutos kasvattaisi merkittävästi joukkoliikenteen sujuvuutta ja tukisi myös kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Nämä ovat ehdottomasti myös Helsingin tavoitteita, sanoo liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski.

Kaupunki on asettanut itselleen haastavan tavoitteen kasvattaa kestävien kulkumuotojen käyttöä yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa. Tämä tarkoittaa, että henkilöautoliikenteen tulisi vastaavasti vähentyä saman verran.

- Historialliseen kehitykseen nähden tuollainen muutos on aika merkittävä. Vastaavaa tavoitetta ei ole saavutettu aikaisemmin ja se edellyttää meiltä kovia ponnisteluja, sanoo Lehmuskoski.

Lehmuskoski uskoo tieliikennemaksun etenevän Helsingin osalta suotuisissa merkeissä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaupunginhallitukselle annettavaa lausuntoa tiistaina.

Samat maksut maalla ja kaupungissa

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan autoilun verotusta ei tule kytkeä osaksi aluepolitiikkaa, vaan verotuksen tulee olla sama sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Mahdollisten ruuhkamaksujen hinnoittelu sekä niistä saatavat varat halutaan pitää kaupunkiseudun käsissä.

- Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että jos tällainen maksu kerätään joltain seudulta, niin silloin siitä saatavat rahat tulee myös palauttaa kyseisen seudun käyttöön. Käytännössä siis Helsingin seudun liikkujilta kerätyt varat palautettaisiin tämän alueen liikenneinvestointeihin, sanoo Lehmuskoski.

Ollilan työryhmän esittämässä mallissa älyliikennejärjestelmä perustuu satelliittiapaikannukseen, jonka mukaan veroa perittäisiin. Helsinki haluaa että valtakunnallisella järjestelmällä pystyttäisiin hoitamaan myös mahdollinen kaupunkiseutujen maksu.

- Haluamme varmistaa sen, ettei tarvitse rakentaa kahta päällekkäistä järjestelmää. Valtion tileiikennemaksuun rakennettavan järjestelmän tulee toimia myös kaupunkiseutujen maksuun, sanoo Lehmuskoski.

Kaupunki kaipaa vielä selvennystä viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden työnjakoon sekä tietosuojaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin.