yle.fi-etusivu

Kirkko: Uskontojuhlien täyskiellon sijaan syytä pohtia vaihtoehtoisia tilaisuuksia – myös muslimilasten ramadania tuettava kouluissa

Apulaisoikeuskanslerin eilinen linjaus Suvivirren ja koulujen uskonnollisten tilaisuuksien ongelmallisuudesta on vain yksi näkökulma, sanoo Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Hän ehdottaa, että täyskieltojen sijaan kouluihin kehitettäisiin entistä palkitsevampia vaihtoehtoisia tilaisuuksia uskontojuhlien rinnalle.

Kotimaa

Evankelis-luterilaisessa kirkossa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjausta koulujen uskonnollisten tilaisuuksien ongelmallisuudesta ei pidetä lopullisena kantana.

Kouluille annettavia ohjeita ei kirkon mukaan myöskään ole syytä uudistaa yhden kannanoton takia, vaan kysymystä on tarkasteltava laajemmin, sanoo kirkkohallituksen kansliapäällikkä Jukka Keskitalo.

– Nyt on syytä laittaa jäitä hattuun. Oikeudellisesti asia on paljon monimutkaisempi kuin Puumalaisen ratkaisusta käy ilmi, Keskitalo sanoo oikeusoppineiden lausuntoihin viitaten.

Aiemmin sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies että perustuslakivaliokunta ovat katsoneet, että kouluissa laulettava Suvivirsi ei ole uskonnollinen. Myös valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen arvioi eilen Yle Uutisille, että apulaisoikeuskanslerin kannanotto on yksi näkökulma asiaan.

– Näyttää siltä, että apulaisoikeuskansleri on tarkastellut kysymystä vain negatiivisen uskonnonvapauden eli oikeuden olla harjoittamatta uskontoa näkökulmasta. Uskonnonvapauden positiivinen ulottuvuus eli oikeus harjoittaa uskontoa on jäänyt hyvin vähälle huomiolle, Keskitalo sanoo.

"Osa suomalaista kulttuuria"

Keskitalon mukaan vaikuttaa siltä, että ratkaisua tehtäessä suomalaisen koulun uskonnolliset perinteet on irrotettu kontekstistaan. Hän muistuttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta, jonka mukaan krusifiksin pitäminen italialaisten koulujen seinällä ei ole aktiivista uskonnonharjoittamista.

– Jos tapausta sovelletaan Suomeen, voisi katsoa, että Suvivirsi tai muut koulun uskonnollisia perinteet ovat passiivisia symboleita, jotka eivät edellytä aktiivista uskonnonharjoittamista.

Keskitalon mukaan täyskieltojen sijaan pitäisi pyrkiä siedätyshoitoon ja aitoon suvaitsevaisuuteen, koska Suvivirsi ja koulujen uskonnolliset tilaisuudet ovat osa suomalaista kulttuuria.

– Mieluummin kuin pohditaan, pitääkö Suvivirsi putsata pois kouluista, pitäisi miettiä, miten sellaisten koulujen, joissa on paljon muslimilapsia, ramadan-kulttuuria voisi tukea. Eivät kristityt lapset saastu siitä, että saavat kokemusta toisesta perinteestä.

Kirkon ohje kouluille: Vaihtoehtoisista tilaisuuksista palkitsevampia

Apulaisoikeuskansleri linjasi, että Opetushallituksen pitää tarkistaa ja ohjeistaa suomalaiset koulut uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseen. Millaiset omat ohjeet kirkko puolestaan antaisi suomalaisille kouluille uskonnollisista tilaisuuksista?

Tämänhetkiset ohjeet ovat Keskitalon mielestä perusteiltaan hyvät, mutta jos uusia ohjeita tarvitaan, ne voisivat koskea esimerkiksi vaihtoehtoisten tilaisuuksien järjestelyjä.

– Mieluummin kuin kielletään kaikilta uskonnolliset tilaisuudet, vaihtoehtoisista tilaisuuksista voisi kehittää mielekkäitä ja mieleenpainuvia. Koulut voisivat esimerkiksi pohtia, millainen palkitseva vaihtoehtoinen juhla järjestetään, kun koulu menee kirkkoon. Tämä voisi laukaista pattitilanteen ja olla täyskieltoa luovempi ratkaisu tilanteeseen.

Keskitalo haluaa korostaa, että uskonnottomien oikeuksien huomioiminen on erittäin tärkeää.

– Nyt pitää vain osata yhteensovittaa uskovien ja uskonnottomien oikeudet.

Apulaisoikeuskansleri teki ratkaisunsa koulujen uskonnollisista tilaisuuksista uskonnottomia edustavan vapaa-ajattelijoiden jäsenen kantelun pohjalta.