Köyhyyskysely: Köyhä olet ja köyhänä pysyt

Köyhyys- tai syrjäytymisriski koskettaa jo 854 000:ta suomalaista. Ajankohtaisen kakkosen köyhyyskyselyn mukaan köyhyys lisääntyy ja siitä irtaantuminen vaikeutuu.

Kuva: Yle uutisgrafiikka

Yhä useampi keskiluokkaan kuuluva joutuu köyhälistöön. Tuloerot kasvavat, ja luokkayhteiskunta uhkaa muuttua pysyväksi. Köyhyyskyselyyn vastanneet antavat hallitukselle köyhyyden ehkäisemisestä ja hoitamisesta arvosanaksi kuusi plus.

Ajankohtainen kakkonen lähetti köyhyyskysely Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun hyvinvointipalvelujohtajille, seurakunnille ja avustusjärjestöille. Kyselyyn vastasi 48 eri tahoa. Heistä selkeä enemmistö eli 42 vastaajaa oli sitä mieltä, että köyhyys on lisääntynyt nykyisen hallituksen aikana.

 • Vuonna 2012 Tampereella oli liki 40 000 pienituloista henkilöä eli 18,3  prosenttia kuntalaisista. Tilastot kertovat karua kieltään köyhyyden lisääntymisestä. Työttömyyttä ei ole saatu kuriin. Lapsiköyhyys koskettaa yli 130 000:ta lasta. (ViaDia, Pirkanmaa)
 • Ruokajonoissa on nyt läpileikkaus koko yhteiskunnastamme. Jonoissa on työttömiä, opiskelijoita, yksinhuoltajia, maahanmuuttajia, vanhuksia ja työelämässä mukana olevia, joilla palkka ei riitä elämiseen. (Hyvä Arki, Espoo)
 • Köyhyys ei ole pelkästään euroja ja senttejä, vaan myös sitä, että ei löydä itselleen paikkaa tässä yhteiskunnassa. Suomessa on tällä hetkellä ihmisiä, jotka edustavat jopa neljättä syrjäytynyttä sukupolvea. (Aseman Lapset, Helsinki)
 • Palvelujen saatavuus on sidottu yhteiskunnalliseen asemaan. Emme voi siinä mielessä enää puhua suomalaisesta hyvinvointivaltiosta, jossa kaikille turvataan samantasoiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.  (Sininauhaliitto)

Köyhyyden pullonkaulat

Ajankohtaisen kakkosen kyselyyn vastanneiden mielestä köyhyyden pahin pullonkaula on työttömyys. Seuraavaksi tulivat korkeat asumiskustannukset, mielenterveys- ja päihdeongelmat.

 • Valtion toimissa työttömyyden hoito on tehotonta. Kuntapuoli on joutunut ottamaan yhä enemmän vastuuta erityisesti huonosti työllistyvistä vaikka valtion työttömyyden hoitoon on lisätty resursseja. (Vantaan kaupunki)
 • Vantaalla on vaikeaa päästä käsiksi normaaliin työelämään ja saada asiansa kuntoon. Pitkäaikaistyöttömät ja nuoret elämäänsä aloittavat ovat jo heti alussa velkaantuneita ja jonottavat avustusluukuille. Kriisitilanteessa tulojen loppumisen ja tukien käynnistymisen välinen aika on yhtä tuskaa ja ahdistusta. (Vantaan seurakunnat)
 • Joskus tuntuu, että olisi parempi, jos elintarvikejakelu hyväksyttäisiin osaksi virallista sosiaalihuoltoa. Jos sosiaalityöntekijät ohjaisivat ihmiset ruokapankkeihin ja antaisivat heille ruokalipukkeita, niin silloin sosiaalitoimi olisi paremmin tietoinen ihmisen todellisesta tilanteesta ja hänen avun tarpeestaan. (Musta lammas, Tampere)
 • Edelleen on vaikea myöntää, että suomalaisen syrjäytymisen ja köyhyyden ytimessä ovat päihde- ja mielenterveyshaitat. Eniten päihdehaittoja aiheuttavat yli miljoona suomalaista, jotka pitävät itseään kohtuukäyttäjinä. (Sininauhasäätiö)

Peittoa leikataan molemmista päistä

Köyhyyskyselyn 48 vastaajasta peräti 45 uskoo, että tänä vuonna köyhyys lisääntyy.

Kuva: Yle uutisgrafiikka

Talouden elpymiseen ei uskota, työtä on entistä vähemmän tarjolla, ruoka kallistuu ja vuokrat nousevat. Kunnat joutuvat karsimaan palveluitaan ja tuloerot kasvavat.

 • Pääkaupunkiseudulla asuntotilanne ei helpotu. Vuonna 2010 toimeentulotukea sai Helsingissä noin 60 500 henkilöä. Vastaava määrä vuonna 2013 oli runsaat 65 000 henkilöä.(Helsingin kaupunki)
 • Nuorisotakuu ei toimi. Ei ole työharjoittelupaikkoja tai pienet yritykset eivät palkkaa oppisopimuskoulutukseen. Hallitus puhuu eläkeiän nostosta samalla kun nuoria ei työllisty. Peittoa leikataan molemmista päistä. (Espoon seurakunnat)
 • Työttömiksi jääneistä iso osa putoaa todelliseen köyhyyteen ansiosidonnaisen turvan päätyttyä. (Kirkkopalvelut)

Toiveita hallitukselle

Köyhyyskyselyyn vastanneet antavat hallitukselle köyhyyden ehkäisystä ja hoidosta arvosanaksi kuusi plus. Hallitukselta toivotaan tukea uusien työpaikkojen luomiseen, asuntotuotantoon ja perustoimeentulon parantamiseen.

Kuva: Yle uutisgrafiikka
 • Odotamme hallitukselta uskallusta aidosti panostaa eniten tukea tarvitseviin. Hallitus on toki tehnyt korotuksia perustoimeentuloturvaan tällä vaalikaudella, mutta eniten euromääräisesti uudistuksesta hyötyivät tosiasiallisesti muut kuin kaikkein köyhin väestönosa. (Oulun kaupunki)
 • Ensisijaiset etuisuudet pitäisi nostaa sille tasolle, että asiakas ei joudu hakemaan sekä ensisijaista että toimeentulotukea selvitäkseen. Odotamme hallitukselta myös osallistavan toimeentulotuen kehittämistä.  (Turun kaupunki)
 • Odotamme innovaatioita, joilla saadaan syntymään Suomeen työmarkkinat myös eri tavoin vajaakuntoisille henkilöille. (Kovaosaisten Ystävät, Helsinki)
 • Kortistoista pitäisi päästää eläkkeelle kaikki ne ihmiset, joita pidetään siellä väkisin. Näillä ihmisillä ei ole niin fyysisen kuin psyykkisen terveyden suhteen edellytyksiä työelämään. (Oulun tuomiokirkkoseurakunta)
 • Koko hallitus uusiksi, koska nykyinen hallitus ei saa mitään aikaiseksi. Pitäisi saada paljon uusia työpaikkoja, jokaiselle jotakin työtä. (Pelastusarmeija, Turku)
 • Tällä menolla mm. varallisuuseroja kasvattamalla yhteiskuntarauha tulee rikkoutumaa. Merkkejä on jo ollut. (A-Kilta, Tampere)

teksti: Juha Portaankorva

kuvat: Jaani Lamminen